Sökning: "snygga människor"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden snygga människor.

 1. 1. Influencer marketing: Hur det påverkar unga kvinnor i generation Z

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Sofie Axelsson; Karolina Hollén; [2020]
  Nyckelord :Influencer; influencer marketing; identity creation; consumer culture; Influencer; influencer marketing; identitetsskapande; konsumtionskultur;

  Sammanfattning : I takt med att reklamtröttheten ökar i västvärlden växer sig marknadsföringsstrategin influencer marketing allt starkare. Influencers, vilka i grund och botten är helt vanliga människor, har en stor makt på sina sociala medier med tusentals till miljoner följare. LÄS MER

 2. 2. En strävan efter kundlojalitet : -En visuell retorikanalys av Mercedes-Benz Magazine

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Johan Påhlman; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att försöka kartlägga vad Mercedes-Benz argumenterar för genom sin tidning Mercedes-Benz Magazine och till vilken publik de då vänder sig till. Frågeställningarna har varit: 1.Vilken tes eller teser driver Mercedes-Benz Magazine? 2. LÄS MER

 3. 3. Shop 'til you drop - Förhållandet mellan materialistiska värderingar och självrapporterat shoppingbeteende

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sara Norring; [2012]
  Nyckelord :materialism; shopping; beteende; värdering; psykisk hälsa; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka materialistiska attityder och dess samband till problematiskt självrapporterat shoppingbeteende samt kartlägga hur shoppingbeteendet ser ut bland Lunds studenter. Undersökningsgruppen är 100 studenter från Lunds tekniska högskola och Ekonomihögskolan. LÄS MER

 4. 4. Attitudes Towards Television Commercials with an Underlying Health Claim

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Emilia Sundberg; Jasmine Hansson; [2011]
  Nyckelord :Consumer behavior; generation Y; university students; TV commercials; health claims; attitudes; marketing messages in TV commercials; qualitative research; focus groups; Konsumentbeteende; generation Y; universitetsstudenter; TV-reklam; hälsopåståenden; attityder; marknadsföringbudskap i TV-reklam; kvalitativ forskning; fokusgrupper;

  Sammanfattning : Health and eating healthy has become increasingly popular during the recent decades. On television, countless numbers of food commercials claim their products to be healthy, and fit good looking people propagate for the benefits of the products. At the same time, there are many studies showing these marketing messages to be highly misleading. LÄS MER

 5. 5. Komplikationer vid dentala implantat Complications of dental implantation

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsa och vård; Karlstads universitet/Institutionen för hälsa och vård

  Författare :Jana Sieber; Karin Karlsson; [2009]
  Nyckelord :Komplikationer; dentala implantat; implantat misslyckande; risk faktorer;

  Sammanfattning :  Introduktion: Tandlöshet är ett problem som drabbar många människor. Kraven på funktionella och snygga tänder i livets alla skeden har blivit tydligare på senare år. Dentala implantat är en möjlighet att ersätta förlorade tänder och har hjälpt många individer att få sin livskvalité tillbaka. LÄS MER