Sökning: "soc scale"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden soc scale.

 1. 1. Methodology For Improving performance & Reliability In Low Voltage on-chip Memories

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Hamed Movahedimeimandi; [2019]
  Nyckelord :Low power memories; Assist technique; Voltage Boosting; Charge pump; Sense amplifier; Voting method.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Recent surveys show that on average about 70% of the area budget of the system on chip (SoC) is occupied by Static Random Access Memory (SRAM)s, with a capacity ranging from a few kilo-bits to tens of megabits. SRAM (static RAM or SRAM) is a type of electronic memory that uses bistable latching circuitry (flip-flop) to store each bit. LÄS MER

 2. 2. Spice Circuit Reduction for Speeding up Simulation and Verification

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Menglin Wang; Cancan Yin; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The focus of this work has been to implement a generic netlist reduction engine to speed up circuit simulations. The netlist reduction techniques are further optimized for Static Random-Access Memory (SRAM), wherein we exploit the repetitive pattern of the circuit. LÄS MER

 3. 3. Predicering av upplevelse av arbete och arbetssituation : känsla av sammanhang, upplevd stress, ålder och kön

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Jenny Kvam; [2019]
  Nyckelord :Sense of coherence; stress; work experience; Känsla av sammanhang; stress; upplevelse av arbete;

  Sammanfattning : Negativ stress påverkar vår fysiska och psykiska hälsa. Hur vi upplever vår allmänna stress påverkar vår upplevelse av arbete och arbetssituation. Vad som upplevs som stressande varierar bland individer och hur vi hanterar vår upplevda stress är också olika. LÄS MER

 4. 4. Kvinnliga lärares psykosociala arbetsmiljö : En kvantitativ tvärsnittsstudie om den självupplevda psykosociala arbetsmiljön, ur ett salutogent perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Julia Pettersson; Ida Adolfsson; [2019]
  Nyckelord :Sense of coherence; occupational therapy; health promotion; Work Experience Mesurement Scale WEMS ; Känsla av sammanhang KASAM ; arbetsterapi; hälsopromotion; Work Experience Measurment Scale WEMS .;

  Sammanfattning : Kvinnliga lärare upplever sitt arbete som meningsfullt samtidigt som de utsätts för tidspress, vilket har en negativ inverkan på deras psykosociala arbetsmiljö och hälsa. Syftet med denna studie var att beskriva den självupplevda psykosociala arbetsmiljön hos kvinnliga lärare ur ett salutogent perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Modular SoC-design : Minimizing area and power consumption

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Elektroniska Kretsar och System

  Författare :Mattias Larsson; [2018]
  Nyckelord :SoC; modular;

  Sammanfattning : This is the main report for Mattias Larsson’s degree project for the Master’s programin System-on-Chip. The main part of this project has been to design a modularMPSoC-unit (Multi Processor System on Chip) for reuse in different typesof projects. A SoC includes and interconnects a processor and FPGA in one chip. LÄS MER