Sökning: "soc scale"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden soc scale.

 1. 1. Soil organic carbon prediction using Sentinel-2 data and the LUCAS topsoil database

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Philipp Hansen; [2020]
  Nyckelord :Sentinel-2 LUCAS topsoil database Soil organic carbon mapping Multispectral data; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Its carbon sink potential as well as soil fertility benefits make organic carbon a soil variable for which reliable quantification methods are sought. This thesis work aims at investigating the possibility of adapting a large soil spectral library to build models for SOC predictions with remotely sensed, multispectral data. LÄS MER

 2. 2. Arbetsterapeuter i kommunal hälso- och sjukvård : En tvärsnittsstudie om psykosocial arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering; Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Maria Enell; Nathalie Nordqvist; [2020]
  Nyckelord :health enhancement; job satisfaction; occupational therapy; salutogenesis; SOC; arbetsterapi; arbetstillfredsställelse; hälsofrämjande; KASAM; salutogenes;

  Sammanfattning : Forskning har visat att arbetstillfredsställelse inom vårdyrken kan vara en källa till tillfredsställelse, en indikator på god psykosociala arbetsmiljön, och till och med öka anställdas välbefinnande. Detta i och med vetskapen kring de positiva effekterna av mänskliga möten. LÄS MER

 3. 3. Methodology For Improving performance & Reliability In Low Voltage on-chip Memories

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Hamed Movahedimeimandi; [2019]
  Nyckelord :Low power memories; Assist technique; Voltage Boosting; Charge pump; Sense amplifier; Voting method.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Recent surveys show that on average about 70% of the area budget of the system on chip (SoC) is occupied by Static Random Access Memory (SRAM)s, with a capacity ranging from a few kilo-bits to tens of megabits. SRAM (static RAM or SRAM) is a type of electronic memory that uses bistable latching circuitry (flip-flop) to store each bit. LÄS MER

 4. 4. Spice Circuit Reduction for Speeding up Simulation and Verification

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Menglin Wang; Cancan Yin; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The focus of this work has been to implement a generic netlist reduction engine to speed up circuit simulations. The netlist reduction techniques are further optimized for Static Random-Access Memory (SRAM), wherein we exploit the repetitive pattern of the circuit. LÄS MER

 5. 5. Predicering av upplevelse av arbete och arbetssituation : känsla av sammanhang, upplevd stress, ålder och kön

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Jenny Kvam; [2019]
  Nyckelord :Sense of coherence; stress; work experience; Känsla av sammanhang; stress; upplevelse av arbete;

  Sammanfattning : Negativ stress påverkar vår fysiska och psykiska hälsa. Hur vi upplever vår allmänna stress påverkar vår upplevelse av arbete och arbetssituation. Vad som upplevs som stressande varierar bland individer och hur vi hanterar vår upplevda stress är också olika. LÄS MER