Sökning: "sociability"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade ordet sociability.

 1. 1. Upplevd kvalitet i boendemiljöer: Hur byggnadsestetik, grönområden och sociabilitet predicerar anknytning till ett bostadsområde

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Tuva Lidgren; Sofia Boström; [2022]
  Nyckelord :neighborhood attachment; place attachment; building aesthetics; sociability; green areas; anknytning till bostadsområde; platsanknytning; grannskap; byggnadsestetik; sociabilitet; grönområden; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate certain components of neighborhoods and how they impact the residents’ level of attachment to the area in which they live. How individuals perceive building aesthetics, green areas and sociability in their neighborhood was examined using an established survey, namely the Perceived Residential Environment Quality survey. LÄS MER

 2. 2. En balansgång mellan gatans värden : En studie av de boendes perspektiv på Swedenborgsgatan som sommargågata

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Matthias Forsberg; [2021]
  Nyckelord :Swedenborgsgatan; social plats; placemaking; Vistelsevärden; sommargågata; cykeltrafik;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker det årligen återkommande gatuexperimentet kallat sommargågata som introducerades till utvalda Stockholmsgator sedan 2015. Det är en typ av delat utrymme enligt Stockholms stads ambition att öka tillgängligheten och framkomligheten för främst gång- och cykeltrafik, samt att skapa en urban plats med identitet och gemenskap via nya aktiviteter. LÄS MER

 3. 3. Emotionell Intelligens : En studie baserad på sambandet mellan fastighetsmäklarens arbetsprestation och emotionell intelligens

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Kling Nicklas; Julia Sjöblom; [2021]
  Nyckelord :Trait Emotional Intelligence Questionnaire; Emotionell Intelligens; Trait emotionell intelligens; Arbetsprestation; Fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : Title:  Emotional Intelligence - A study based on the relationship between real estate agents and emotional intelligence Level: Final assignment for Bachelor Degrees in Business Administration  Authors: Julia Sjöblom and Nicklas Kling Supervisor: Jonas Kågström Date: 2021 June    Aim: The purpose of the study is to investigate if and how emotional intelligence affects the real estate agent's work performance. Method: The study used a quantitative research method done with “"Trait Emotional Intelligence Questionnaire" short form” designed as an survey and this was sent out to real estate agents that are based in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Is there hope beyond fear? Effects of social rehabilitation on unsocialized stray dogs

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Biologi

  Författare :Miriam Casaca; [2021]
  Nyckelord :Animal Behaviour; Free-ranging dogs; Rehabilitation; Sociability; Training; Stray dogs;

  Sammanfattning : Unsocialized stray dogs live unrestrained in urban areas, having limited to no direct contact with humans. Aggressive behaviour towards humans leads to their apprehension to shelters, where they tend to stay permanently. LÄS MER

 5. 5. A PUGs Life : A study on social interactions in Classic and RetailWorld of Warcraft Pickup Groups.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för speldesign

  Författare :Emil Gårdh; Felix Åberg; [2021]
  Nyckelord :World of Warcraft; Sociability; Socialinteraction; PUG; MMORPG; World of Warcraft; Sociabilitet; Socialinteraktion; PUG; MMORPG;

  Sammanfattning : This paper investigates how players interact in classic and retail World of Warcraft by conducting a participant observation study by joining Pickup Groups (PUGs) to play through dungeons. Chat activity is logged and all messages are categorised into different types depending on what is conveyed in an attempt to see if and how social interactions differ between the games. LÄS MER