Sökning: "social Media and Promotions"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden social Media and Promotions.

 1. 1. The Impact of Influencer Marketing on Consumers' Attitudes

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Johan Grafström; Linnéa Jakobsson; Philip Wiede; [2018]
  Nyckelord :Millennials; Influencer Marketing; Attitudes; Trust; Loyalty; Elaboration Likelihood Model;

  Sammanfattning : Background Influencer marketing has evolved from traditional marketing strategies such as print ads, celebrity endorsement, and digital marketing. Influencer marketing is in comparison to the previously used strategies a new phenomenon that had its major increase during 2016. LÄS MER

 2. 2. Marketing Overload? : Investigating the effect of antecedents of marketing avoidance on social media advertising effectiveness

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Darius Lazauskas; Sophia Vilhelmsson; Huynh Tran; [2017]
  Nyckelord :Antecedents of marketing avoidance; social media advertising effectiveness; advertising effectiveness; advertising; social media; marketing;

  Sammanfattning : Recent developments in internet technology have ushered in unprecedented change when it comes to communication. This change has also given rise to social media, which has significantly changed the way modern communication occurs (Rosengren, 2000; Evans & McKee, 2010; Tuten & Solomon, 2015). LÄS MER

 3. 3. Social Media Marketing System Aiming at Increasing Purchase Intentions on B2c E-Commerce Sites

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medieteknik (ME)

  Författare :Ela Danieli; [2016]
  Nyckelord :Social Media; Social Media Marketing; Social Media Marketing System; E-commerce; B2C; Social Commerce; S-commerce; Online Purchase Intentions; Trust; Social Trust;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyse and to explore how B2C e-commerce businesses could use social media marketing strategies to increase their consumers purchase intentions on their sites. Findings enabled the development and research of a comprehensive social media marketing system which includes a general set of components and tools aiming at increasing purchase intentions on such sites. LÄS MER

 4. 4. In search of alumni relationship approach : Ideal and realities in the University of Gävle and Stockholm University

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Maria Gutehall; Mhd Omar Korabi; [2015]
  Nyckelord :Alumni; Relationship Marketing; Loyalty; Services; Surprises; Branding; Benchmark; social Media and Promotions;

  Sammanfattning : Aim: To investigate how the University of Gävle conducts relationship with graduate students and retains graduate students and creates loyalty. This study explores the importance of relationship marketing theories that intends to be applied in higher education through alumni programs and services. LÄS MER

 5. 5. Instagram som instrument för marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Moa Johansson; Felicia Olsson; [2015]
  Nyckelord :marketing; social media; Instagram; second hand; marknadsföring; sociala medier; Instagram; second hand; Myrorna;

  Sammanfattning : I dagens digitala samhälle har sociala medier blivit en allt mer självklar del i vardagen för många människor. Näthandeln växer för varje år som går medan den fysiska detaljhandeln går allt sämre, därför är det viktigt för den renodlade fysiska butiken att synas även på internet för att påminna kunderna om att de finns. LÄS MER