Sökning: "social acceleration"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden social acceleration.

 1. 1. Läs dig bättre: En analys av skapandet och mottagandet av bästsäljande självhjälpsböcker

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

  Författare :Elsa Wallerö; [2023]
  Nyckelord :Förlagskunskap; marknadsföring; mottagning; självhjälpslitteratur; bästsäljare; sociala medier; TikTok; Publishing studies; marketing; reception; self-help books; bestsellers; social media; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The market for self-help books has rapidly expanded and gained influence over the last couple of years, partially due to social media users increasing the genres status on the book market. This essay will look at three different bestselling books within the genre: Atomic Habits, The Body Keeps the Score, and The Subtle Art of Not Giving a F*ck. LÄS MER

 2. 2. Det jäktade samhället : Ett empiriskt test av accelerationsteorins påståenden om ökande levnadstakt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Erik Anund; Albin Schylander; [2023]
  Nyckelord :social acceleration; levnadstakt; tidsdagbok; tidsgeografi;

  Sammanfattning : Hartmut Rosas teori om social acceleration får mycket uppmärksamhet för tillfället. Accelerationsteorin, som den också kallas, driver tesen att modernitet bäst definieras som samhällen där allting av nödvändighet befinner sig i ständig acceleration. LÄS MER

 3. 3. När makten får ett ansikte : En kritisk diskursanalys av hur klädkonsumtion framställs av influencern Bianca Ingrosso

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Linnea Norström; Mediana Jusufi; [2023]
  Nyckelord :Consumer society; Acceleration; Influencers; Sustainability; Power relations; Clothing consumption; Konsumtionssamhället; Acceleration; Influencers; Hållbarhet; Maktförhållanden; Klädkonsumtion;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka hur influencern Bianca Ingrosso framställer klädkonsumtion på YouTube. Med en bakgrund av en ökad medvetenhet kring klädkonsumtionens klimatpåverkan genomfördes en kritisk diskursanalys för att undersöka hur Bianca Ingrosso idag kan ha makt över konsumtionsdiskursen och därmed upprätthålla ohållbara konsumtionsnormer i samhället. LÄS MER

 4. 4. Adapting to Pandemics disruptions during the Covid-19: an analysis of DHL's Satregies for Maintaining Supply Chain Capabilities

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Léa DUFAY; Apolline VIROLLE; Ulysse GAY; [2023]
  Nyckelord :COVID-19; Logistics operations; Supply Chain Disruption; Supply Chain Resilience; Supply Chain Flexibility; Triple Bottom Line;

  Sammanfattning : Background: COVID-19 pandemic had a vast and significant impact on today’s societies, in terms of economic, societal, and even environmental aspects. Global supply chains had to adapt to this changing landscape rapidly. Both supply and demand witnessed repercussions. LÄS MER

 5. 5. Nedväxlingens Lov

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Isak Hilber; [2023]
  Nyckelord :Arbete; Nedväxling; Resonans; Alienation; Social Acceleration.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Min uppsats har utgått ifrån intervjuer av personer som växlat ner i lönearbete för att söka svar i vad som gör nedväxling meningsfullt. Nedväxling innebär att växla ner i tid från lönearbetet för att få mer fritid. Arbete kan vara en faktor för självförverkligande och autonomi, men det kan också vara en källa för alienation. LÄS MER