Sökning: "social acceleration"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden social acceleration.

 1. 1. “All That Is Solid Melts Into Virtual Work”: A study of the implications of the Covid-19 pandemic on contemporary Employer Branding through the lens of Social Acceleration

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Henrik Ernstsson; Fredrika Hållén; [2021]
  Nyckelord :employer branding; employer brand; social acceleration; strategic communication; Spotify employer brand; work norms; social change; virtual work; remote work; digital labour landscape; resonance; Covid-19; arbetsgivarvarumärke; arbetsgivarvarumärkning; arbetsnormer; distansarbete; virtuellt arbete; digitala arbetslandskap; social förändring; Social Sciences;

  Sammanfattning : Impelled by the Covid-19 pandemic, the labour market is undergoing remarkable structural change towards increasingly digitized and remote forms of work. The purpose of this paper has been to study the social change in work norms instigated by the Covid-19 pandemic, with the aim of contributing to a more nuanced understanding of contemporary employer branding as a form of strategic communication in virtual and hybrid labour landscapes. LÄS MER

 2. 2. Digitala socialarbetare? - En kvalitativ studie om socialarbetares inställning gentemot ökad digitalisering i praktiken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Dylan Mangori; [2021]
  Nyckelord :Digitalization; social work; client meeting; automation; social service workers; professional role.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore how social workers relate to the increased interest in digitalization in social work. The study has focused on how digitalization affects the social workers 'professional role, how it affects the social workers' client meeting and what digitalization will look like in the future. LÄS MER

 3. 3. Vi behöver människor - hälso- och sjukvårdens kuratorers berättelser under en pandemi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emelie Stjernfelt; [2021]
  Nyckelord :non-verbal communication; digital communication; health care; psychosocial work; pandemic; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to investigate how the psychosocial work with children, teens, and their families in health care in Skåne has been affected by the pandemic. In this study nine qualitative interviews were conducted with nine child counsellors in Skåne. LÄS MER

 4. 4. Kejsaren är nak(d)en! - En kvalitativ fallstudie av NA-KD:s kris och dess krisrespons

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Ebba Eriksson; Klara Stenberg; [2021]
  Nyckelord :kriskommunikation; crisis communication; NA-KD; cancel culture; Rhetorical Arena Theory; Situational Crisis Communication Theory; digitala medier; digital media; krisrespons; crisis response; sociala medier; social media; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie intresserar sig för när en organisations förtroende sätts på spel. Kriskommunikation är i fokus och mer specifikt hur modejätten NA-KD har hanterat ett försök till bojkott, vilket kan kopplas till det aktuella fenomenet cancel culture. LÄS MER

 5. 5. Hör varumärken hemma på Clubhouse? En kvalitativ studie om realtidsbaserad varumärkeskommunikation på ett ljudbaserat socialt nätverk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Lovisa Liljeberg; Emma Lagerqvist; [2021]
  Nyckelord :varumärkeskommunikation; sociala nätverk; ambassadörsskap; relationsbyggande; varumärkesengagemang; storytelling; social acceleration; Social Sciences;

  Sammanfattning : Do brands belong on Clubhouse? This study aims to provide an understanding of how organizations can use the new social network Clubhouse in their brand communication. In order to answer our research questions a combined qualitative method was applied, consisting of qualitative interviews, netnographic observations and a virtual focus group. LÄS MER