Sökning: "social action biodiversity"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden social action biodiversity.

 1. 1. An ecosystem for alternative food networks in Uppsala : With social innovation towards food democracy

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Veronika Tietz; [2021]
  Nyckelord :alternative food networks; local food system transformation; social innovation; sustainable transition; food democracy;

  Sammanfattning : Sustainable food system transition (SFST) is an inevitable aim for the world’s societies to tackle global challenges caused by industrial, neo-liberal food industries such as climate change, biodiversity loss, food inequality and so forth. The social dimension of sustainable transitions is too often neglected by political decision makers and global corporations, highlighting the necessity for more attention regarding active participation of citizens to solve societal food related challenges in their regions. LÄS MER

 2. 2. Save the bay: a case study of fisheries co-management in Gökova Bay, Turkey

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Utku Kuran; [2021]
  Nyckelord :small-scale fisheries; common-pool resources; socio-ecological systems; co-management; design principles; Gökova Bay; Sustainability Science; Turkey; Social Sciences;

  Sammanfattning : Overfishing is one of the most serious problems threatening the health of the seas and local coastal communities. Marine Protected Areas with No Fishing Zones are valuable biodiversity conservation tools to ensure the sustainable use of diminishing fish stocks. LÄS MER

 3. 3. Reconnecting with cultivated biodiversity and traditional agroecological knowledge for a fruitful agriCulture methodological proposal for a participatory network of agrobiodiversity guardians in the Natural Park Sierra de Espadán, spain

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Paula Marie Heusgen; [2021]
  Nyckelord :Agroecology; in-situ conservation; Participatory Action Research; sustainable agriculture; Transition Management and Governance; Spain; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problem and Urgency: A global loss of cultivated biodiversity and traditional knowledge and practices can be observed. It is, however, essential to preserve this heritage that contributes to climate resilience, diversification of ecosystems and the dynamization of rural areas. LÄS MER

 4. 4. En studie om regenerativ bomullsodling : Är regenerativt jordbruk nästa steg i utvecklingen av ekologisk bomullsodling?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Nanny Thorman; Mimmi Grahn; [2021]
  Nyckelord :Regenerative agriculture; sustainability; cotton; soil-health; certifications; Regenerativt jordbruk; hållbarhet; bomull; jordhälsa; certifieringar;

  Sammanfattning : Att uppnå de globala målen är av vikt för en hållbar utveckling. Odugliga jordbruksmetoder utgör en stor del av de klimathot som planeten i stunden utsätts för. Det är av intresse att undersöka vilka hållbarhetsvinster som kan erhållas vid regenerativ bomull samt definiera begreppet. LÄS MER

 5. 5. Mini-odlingar i urban miljö : En utvärdering av miniträdgårdar/blomurnor i Hemsta, Gävle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljövetenskap

  Författare :Theodor Persson; [2020]
  Nyckelord :urban cultivations; green spaces in cities; biodiversity; pollinators; human well-being; resotration opportunities; urbana odlingar; grönytor i städer; biologisk mångfald; pollinatörer; mänskligt välmående; restorativa möjligheter;

  Sammanfattning : Framtiden kommer att sätta städer på prov i och med att världens befolkning och urbanisering ökar. Detta utsätter livsviktiga förutsättningar som ekosystemtjänster och pollinering för stora hot, då en ökande urbanisering gör att grönytor i städer minskar. LÄS MER