Sökning: "social adekvans"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden social adekvans.

 1. 1. Fotbollsvåld - En studie om ansvarsfrihet för våldshandlingar vid fotbollsutövning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Kronholm; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; fotboll; fotbollsvåld; samtycke; social adekvans; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vid fotbollsutövande utsätts deltagarna regelbundet för våld som skulle kunna bedömas som t.ex. misshandel och ofredande. De straffbelagda handlingarna som vidtas under fotbollutövning är emellertid i regel att anse som tillåtna. LÄS MER

 2. 2. "Volenti non fit injuria” – to one who consents no injury is done - En undersökning om relationen mellan svensk ishockey och svenska rättssystemet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Evelina Carlsson; [2021]
  Nyckelord :Ishockeyvåld; rättspluralism; normkonflikt; samtycke; social adekvans; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den 15 mars 2015 spelar de två ishockeylagen Rögle BK och Malmö Redhawks mot varandra i en kvalmatch om att få ta steget upp till Swedish Hockey League (SHL). I slutet av första perioden tilldelar Jakob Lilja en allvarlig crosschecking mot Jens Olsson nacke. LÄS MER

 3. 3. (O)samtyckt våldsutövning - en studie om BDSM i relation till ansvarsfrihetsgrunden samtycke i 24 kap. 7 § BrB och social adekvans

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Matilda Lindblad Hetlesaether; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; samtycke; ansvarsbefriande samtycke; 24 kap. 7 § BrB; BDSM; misshandel; social adekvans; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att klargöra hur mycket fysisk skada en person kan lämna ett ansvarsbefriande samtycke till vid BDSM-utövning, samt om BDSM-utövning som sträcker sig utöver gränsen av vad som är möjligt att lämna ett ansvarsbefriande samtycke till, kan verka ansvarsbefriande med stöd av läran om social adekvans. Inledningsvis har en rättsdogmatisk metod använts för att fastställa gällande rätt om straffansvar, ansvarsfrihetsgrunden samtycke och misshandel. LÄS MER

 4. 4. Volta eller ostskiva? Tillåtligheten av idrottsligt våld särskilt med hänsyn till social adekvans

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emil Duberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Att samtycka till skada - Om autonomi och ansvarsfrihet inom BDSM

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Katja Rekstad; [2020]
  Nyckelord :allmän rättslära; jurisprudence; straffrätt; criminal law; social adekvans; social adequacy; samtycke; consent; misshandel; abuse; BDSM; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka den rättsliga bedömningen av samtyckt våld i sexuell kontext, BDSM. Detta sker i två steg, där det första är en undersökning av det rådande rättsläget, och det andra ett övervägande av möjligheten att fortsättningsvis behandla BDSM som socialadekvat. LÄS MER