Sökning: "social anthropology"

Visar resultat 1 - 5 av 262 uppsatser innehållade orden social anthropology.

 1. 1. De kallar sig köpstoppare : En kvalitativ studie kring fyra kvinnors individuella ställningstagande rörande sina konsumtionsvanor

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Anna Tjerneld; [2020]
  Nyckelord :Socialantropologi; konsumtion; socialt umgänge; identitet; status; hållbar konsumtion; köpstopp; Social anthropology; consumption; social interaction; identity; status; sustainable consumption.;

  Sammanfattning : För den här studien har jag intervjuat fyra kvinnor kring konsumtion, gemensamt är att de alla identifierar sig som köpstoppare. Syftet är att ta reda på hur de agerar när de köpstoppar. Jag har frågat dem hur de definierar konsumtion, och det framkommer att de inte uppfattar alla former av konsumtion som konsumtion. LÄS MER

 2. 2. ”Du känner inte folket som är där, men du får känslan av att du gör det” En socialantropologisk studie om Malmös rave- och undergrounddeltagares upplevelser av samhörighet och hur dessa kommer till liv.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Oskar Andersson; [2020]
  Nyckelord :Social Anthropology; Subculture; Rave; Communitas; Liminality; Malmö; Social Sciences;

  Sammanfattning : This bachelor’s thesis explores and shines light upon the attractions and experiences of the rave environment and it’s participants in Malmö. It will achieve this by giving a deep description of the seemingly fundamental and essential components that during raves, mixes together with the raving bodies. LÄS MER

 3. 3. Museer som et spejl og talerør for deres samtid – udvikling i de etnografiske museers rolle og funktion som folkeopdrager og skaber af national identitet fra 1800-tallet til i dag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Cecilie Kyed Reese Andersen; [2020]
  Nyckelord :social anthropology; ethnographic museum; visual culture; learning theory; interpretation; Social Sciences;

  Sammanfattning : This Bachelor’s thesis examines the ever-changing educational role of the museum in our society. With a specific focus on the ethnographic museum, especially the Danish National museum’s ethnographic collection, I will try to illustrate the constant discussions on the topic of how one in the best way can represent or create exhibitions in the present day. LÄS MER

 4. 4. ‘ They have this statistic about us ‘ :Young people impacted by incarceration using theater to counter prejudice

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Sofia Bratt-Graham; [2020]
  Nyckelord :social anthropology; storytelling; theater; collective identity; incarcerated youth; Social Sciences;

  Sammanfattning : The work presented in this​ thesis looks at how young people impacted by incarceration, experience the creation of ​their own​ original theater performances. Through a lense of storytelling and narrative creation the thesis explores how these young people choose to share their stories and ​life experiences​. LÄS MER

 5. 5. Constructing sustainable development : a content analysis of the green policies on the tea industry at Jingmai Mountain region, Yunnan Province, China

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Guyu Dai; [2020]
  Nyckelord :Sustainability Science; Local sustainability; Green Development; Content Analysis; Policy Studies; Tea Industry; Jingmai Mountain region; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sustainable development at the local level is greatly impacted by policymaking. In China’s Jingmai Mountain region, the sustainable development policies are centred mostly around the tea industry, due to the social and environmental dynamics surrounding tea in that region. LÄS MER