Sökning: "social bakgrund påverkar utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade orden social bakgrund påverkar utveckling.

 1. 1. Skolsköterskors upplevelser av att arbeta med elever som utsätts för mobbning: en metasyntes

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Maria Klintbom; Martina Lindqvist; [2022]
  Nyckelord :Bullying; Experience; Health School Nurse; Students; Elever; Hälsa; Mobbning; Skolsköterskor; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn och ungdomar tillbringar en stor del av sin vardag i skolan, det som händer där har påverkan på deras hälsa och utveckling. Att utsättas för mobbning kan leda till allvarliga konsekvenser för barns hälsa. LÄS MER

 2. 2. Akademiska kurser i polisiärt arbete : En kvalitativ undersökning om vilka som läser dessa kurser och varför

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete

  Författare :Emelie Liljeqvist; [2022]
  Nyckelord :Polisiärt arbete; inre och yttre motivation; social bakgrund; värdering av akademisk kunskap;

  Sammanfattning : Akademiska kurser i polisiärt arbete finns på Umeå universitet och Linnéuniversitetet och bedrivs utan inblandning av Polismyndigheten. Kurserna har många sökande och relativt få avhopp. Syftet med studien är att undersöka varför poliser läser akademiska kurser i polisiärt arbetet efter sin polisexamen. LÄS MER

 3. 3. INFLUENCER MARKETING : En kvalitativ studie om hur influencers påverkar unga konsumenters varumärkeslojalitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Jonathan Haga; Malin Westerdahl; [2022]
  Nyckelord :Influencer marketing; influencers; sociala medier; marknadsföring; varumärkeslojalitet; Instagram;

  Sammanfattning : En ökad användning av sociala medier och e-handel har inneburit en ny spelplan för Sveriges företagare. Digitaliseringens framväxt har inte bara skapat nya marknadsföringsstrategier, utan också förändrat konsumenters köpbeteende. LÄS MER

 4. 4. SOCIAL DELAKTIGHET I SKOLAN FÖR BARN OCH UNGDOMAR MED ATTENTION-DEFICIT/HYPERACTIVITY DISORDER

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Anna Jenelius; Emma Holmström; [2021-06-07]
  Nyckelord :ADHD; social participation; social activities; school; Occupational therapy;

  Sammanfattning : Bakgrund Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) är en relativt vanlig diagnos, cirka fem procent av alla barn i Sverige har ADHD. Problem som kan förekomma vid diagnosen, kategoriseras till tre huvudområden: uppmärksamhetsstörning, överaktivitet och impulsivitet som kan skapa hinder i vardagen och i relationer med andra. LÄS MER

 5. 5. Samverkan mellan barnhälsovård och socialtjänst. Sjuksköterskors upplevelse av samverkan kring familjer med behov av stödjande och hälsofrämjande insatser.

  Master-uppsats,

  Författare :Anne-Sofie Johansson; [2021-04-09]
  Nyckelord :Barnhälsovård; barns rättigheter; folkhälsa; Samordnad Individuell Planering SIP ; samverkan i team; orosanmälan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan inom barnhälsovården har som uppdrag att ge hälsofrämjande insatser till familjerna. Familjer har olika förutsättningar, svårigheter och möjligheter att tillse att barn uppnår en god hälsa. LÄS MER