Sökning: "social bond theory"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden social bond theory.

 1. 1. NÄR HUSSE SLÅR : En kvalitativ undersökning om socialtjänstens förutsättningar att inkludera sällskapsdjur i arbetet med våld i nära relation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Johanna Sinisalo; [2019]
  Nyckelord :Pet abuse; domestic violence; social service; the human-animal bond; the social support theory.; Våld mot sällskapsdjur; våld i nära relation; socialtjänst; bandet mellan människa och djur; teorin om socialt stöd.;

  Sammanfattning : Ett samband har påvisats mellan våld mot djur och våld i nära relation. Forskning betonar därför vikten av att yrkesverksamma besitter kunskap om detta samband som en del i att förebygga, identifiera och motverka våld i nära relation. LÄS MER

 2. 2. WHO DO YOU THINK YOU ARE? A THEORETICAL EXPLORATION OF SELF-IDENTITY IN PREDISPOSITION TO AGGRESSIVE BEHAVIOUR

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Bahrudin Srebrenica; [2019]
  Nyckelord :Aggressiveness; Criminology; Societal Strain; Self-identity; Self-control;

  Sammanfattning : Aggressive behaviour seems to be an extensive and severe problem negatively affecting both the victims and the offenders. Many factors affect aggression. In this study, one factor was examined: self-identity, in relation to societal strain and emotions. LÄS MER

 3. 3. Rum för anpassning : En undersökning av skolbiblioteksrummet på en F-9 grundskola

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Henrik Ammilon; [2019]
  Nyckelord :Skolbibliotek; intervju; grundskola; tillgång; biblioteksrummet; lärare; bibliotekarie;

  Sammanfattning : This bachelor thesis examines the access and pedagogic roles of the school library room at a primary school with students in preschool class up to ninth grade. As of 2017 the school library has new premises with the goal of making the school library more available for all students at the school. LÄS MER

 4. 4. Dörren på glänt - En kvalitativ studie av kuratorers upplevelser kring avslut av samtalskontakter inom hälso- och sjukvården

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Madeleine Imfeld; Carolina Schale; [2019]
  Nyckelord :Keywords: counsellor; health care; termination; attachment; caregiving system Nyckelord: kurator; hälso- och sjukvård; avslut; anknytning; omvårdnadssystemet; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study examined how counsellors within Swedish health care experience termination of therapy. The study also examined the bonds which are established between counsellor and patient during the therapy sessions, specifically in which ways these bonds affected the counsellors’ experiences of termination. LÄS MER

 5. 5. INFLUENCERS - DEN NYA MARKNADSFÖRINGSKANALEN? : En kvalitativ studie om huruvida unga kvinnors intentioner och konsumtionspreferenser påverkas av att influencers rekommenderar produkter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Nathalie Lindqvist Nordberg; Alice Johansson; [2019]
  Nyckelord :Influencer; rekommendationer; kommunikation;

  Sammanfattning : The research area of ​​the essay highlights the development of digital media and its importance for consumers today. Furthermore, the communication has been through a change and it is now possible for everyone to spread information and communicate with people in an easy way through social media. LÄS MER