Sökning: "social bond theory"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden social bond theory.

 1. 1. What drives volunteer’s satisfaction, and how individuals can benefit from it? : Guide being a volunteer for dummies

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan; Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Imane Signate; Mariama Boubacar Sanda; [2020]
  Nyckelord :Volunteer Management; Volunteer Satisfaction; NGO’s; Volunteering experience; Drivers of satisfaction;

  Sammanfattning : Previous studies focused on the main factors of volunteer’s satisfaction and how the organizations can influence it. This paper set out what drives volunteer’s satisfaction and in which ways can individuals benefit from it. The authors implemented the ground theory to approach this problem. LÄS MER

 2. 2. Fältarbetets uppsökande natur - En kvalitativ studie om fältarbetares arbetssätt och eventuella svårigheter som uppstår

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ajsa Hadzic; Samir Bezzina; [2020]
  Nyckelord :outreach work; youth criminality; work methods; communication; relation; unpredictable nature of outreach work;

  Sammanfattning : The primary purpose of this thesis was to examine the work methods implemented by outreach workers in their interaction with at risk youths. The secondary purpose was to research the possible difficulties that may occur and the tactics to deal with these difficulties. LÄS MER

 3. 3. Det avvaktande barnet i förskolan : En studie i hur förskollärare beskriver avvaktande barn samt sitt arbete att skapa relationer till dessa barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Linda Hagberg; Annica Åhlén; [2020]
  Nyckelord :anknytning; avvaktande; förskola; förskollärare; otrygga; relationer; tillbakadragna; undvikande; attachment; social bond; preschool; preschool teacher;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att få insikt om hur förskollärare beskriver så kallade avvaktande barn, samt att få kunskap om förskollärares arbete att skapa relationer till dessa barn. Studien har haft en kvalitativ inriktning där semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem förskollärare. LÄS MER

 4. 4. ”Våldet går inte i karantän”

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emma Bond; [2020]
  Nyckelord :Domestic violence; Corona; Newspapers; Qualitative content analysis; Social problem;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to examine how Swedish newspaper articles portrayed domestic violence during the corona pandemic and to identify the risks of increased domestic violence depicted in the media. The study is based on the qualitative content analysis of 32 newspaper articles published between March 11th and April 15th 2020. LÄS MER

 5. 5. Sustainable Bonds and Beyond: A Sustainable Alternative for Portfolio Diversification : An empirical study of sustainable bonds and existing asset classes from a volatility and correlation perspective in Sweden

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Tung Bui Ba; Javier Jo; [2020]
  Nyckelord :Responsible Investment; Sustainable Bonds; Swedish Market; Modern Portfolio Theory; Diversification; Volatility; Correlation; Hedging;

  Sammanfattning : Increasing awareness of sustainable issues is just one of the ways how modern society has evolved. Due to the growing challenges faced by climate change and societal issues, our world has grown to be more innovative in the fight and support towards initiatives that will contribute to the long-term of the world we live in. LÄS MER