Sökning: "social bonds"

Visar resultat 1 - 5 av 237 uppsatser innehållade orden social bonds.

 1. 1. Prevention of recidivism and relapse of addiction after LVM : A qualitative study of the treatment work at the Swedish National Board of Institutional Care.

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kriminologi (KR)

  Författare :Felicia Rosenlund; [2022]
  Nyckelord :Desistance; compulsory care; crime; addiction; the National board of Institutional Care;

  Sammanfattning : Drug abuse often correlates with a criminal career. Compulsory care of addicts aims to motivate the individual to come to terms with their addiction. However, crime can be part of the lifestyle that the addict gets involved in. LÄS MER

 2. 2. An investigation of Sustainable Assets, Equitiesand the Bond market during the Globalpandemic, COVID-19

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Vincent Rahm; Frej de la Rosa; [2022]
  Nyckelord :Conventional bonds; COVID-19; DCC-GARCH; ESG; Green bond; S P500; Portfolio optimization; volatility; MSCI; Sustainable investments; US 10yr; Treasuries; Equities;

  Sammanfattning : ESG investing has been a hot topic during several years and there have been numerousstudies examining the relationship between sustainable assets and non-sustainable assetsincluding green bonds, social bonds, environmental bonds, ESG-bonds and ESG indices;conventional bonds, S&P 500, common stocks and non-ESG indices. During negative marketshocks several ESG stocks and indices have been shown to outperform common stocks andindices. LÄS MER

 3. 3. Activism in MMORPGs: A case studyof the MapleStory player boycott

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Tanzila Hakeem; [2022]
  Nyckelord :Gaming; Consumer Activism; Networked Social Movements; Digital Activism; Fandom; Participation; Consumerism; Globalization; Boycotting; Internet studies; social movements; Participatory politics;

  Sammanfattning : This thesis explores how online gaming has become a central tool for networked social movements to participate in consumer activism. I look at the case study of MapleStory: a Korean MMORPG game and their consumer activism efforts started by the players. LÄS MER

 4. 4. Financial reporting in family firms : A qualitative study on the objectives of financial reporting within family firms

  Master-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Lovisa Hjälmeby; Emma Rehn; [2022]
  Nyckelord :Capital market logic; Compliance logic; Decision usefulness; Family firms; FIBER; Financial reporting; Socioemotional wealth; Stakeholder logic; Stewardship;

  Sammanfattning : Background: Family firms represent the majority of firms worldwide, and are regarded as a crucial part of the global economy. Despite that, there is little known about their objectives of financial reporting i.e how they use, produce and value their financial reports. LÄS MER

 5. 5. "Personen jag försvinner ju helt" : En kvalitativ studie av att vara förälder till tonåring med substansbruk och upplevelser av anhörigstöd

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Elisabeth Isberg; [2022]
  Nyckelord :Adolescent; alienation; parental support; shame; social bond; substance abuse.; Alienation; anhörigstöd; skam; sociala band; substansbruk; tonåring;

  Sammanfattning : Denna uppsats uppmärksammar hur föräldrar till tonårsbarn med substansbruk upplever sin situation och det anhörigstöd de fått. Syftet är att skapa en förståelse för föräldrars egen situation kopplat till sitt tonårsbarns substansbruk, med särskilt fokus på att undersöka upplevelsen av behandlingsprocessen och egna behandlingsinsatser för föräldrarna på Mariamottagningarna i Skåne samt att få en ökad förståelse för vilka önskemål om förändring och förväntningar som föräldrarna har gällande anhörigstöd. LÄS MER