Sökning: "social bot"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden social bot.

 1. 1. Gangsterrap fick mig att göra det : en narrativ analys av debatten om gangsterrap i Aftonbladet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Michael Johansson; Isak Greby; [2022]
  Nyckelord :Gangsterrap; Einár; medienarrativ; gestaltningsteori; dramatism.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Gangsterrap fick mig att göra det: En narrativ analys av debatten om gangsterrap i Aftonbladet är författad av Isak Greby och Michael Johansson i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap, vid institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet. Föremål för denna undersökning är den debatt om gangsterrap som uppstod i media efter mordet på artisten Einár den 21 oktober 2021. LÄS MER

 2. 2. Act like a human, think like a bot : A study on the capabilities required to implement a social bot on a social media platform

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Håkan Samanci; Magnus Thulin; [2022]
  Nyckelord :Bots; Social bots; Software engineering; Social media; Twitter; Fake news; Capabilities; Bottar; Sociala bottar; Mjukvaruutveckling; Sociala medier; Twitter; Missvisande nyheter; Färdigheter;

  Sammanfattning : Social media platforms have revolutionized how people interact with each other and how people gain information. However, social media platforms such as Twitter quickly became a platform for public manipulation and spreading or amplifying political or ideological misinformation. LÄS MER

 3. 3. Survey which examines people's ability to distinguish between bot accounts versus human accounts on Twitter

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Lucas Eren; Sanherib Elia; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Social media has grown in popularity and is used for several purposes. One of these purposes is news, where users receive news via a social media service. Twitter is one such service. Twitter is a website where users can follow other accounts to read their posts. LÄS MER

 4. 4. Social Media Bot Detection

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Adam Zoltan Kenyeres; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Social media platforms have revolutionized how people interact with each other and how people gain information. However, social media platforms such as Twitter and Facebook quickly became the platform for public manipulation and spreading or amplifying political or ideological misinformation. LÄS MER

 5. 5. Vem har Svarte Petter? : Samverkan mellan socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin gällande barn i behov av stöd

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Jasmina Henriksson; Lisa Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Cooperation; obstacles; success factors; social services; child and adolescent psychiatry.; Samverkan; hinder; framgångsfaktorer; socialtjänst; barn- och ungdomspsykiatrin.;

  Sammanfattning : Barn och unga i Sverige mår idag allt sämre, anledningarna är många såsom psykiska och fysiska övergrepp samt högre krav i skolan och den framtida arbetsmarknaden. För att råda bot på barn och ungas psykiska ohälsa krävs många gånger samverkan mellan region och kommun. LÄS MER