Sökning: "social cognitive theory"

Visar resultat 1 - 5 av 395 uppsatser innehållade orden social cognitive theory.

 1. 1. The role of qualification and experience in Greek Parallel Support: Teachers’ personal views A qualitative study

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Adamantia Lamprini Lioliou; [2022-01-27]
  Nyckelord :parallel Support; teachers‘ perspective; teachers‘ qualifications; special education; experience;

  Sammanfattning : Aim: This study attempts to identify notable differences in the implementation of Parallel Support (PS), given different levels of qualification and experience of teachers providing it. The wider aim is to explore those teaching attributes that may be most clearly associated with successful PS practices, by collecting and analyzing the perceptions of eight teachers with various types of qualification in special education, who are presently working or have worked in the PS provision. LÄS MER

 2. 2. An active chain process of self-leadership : Dynamically practising self-leading strategies for sustainability

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Mia Amilon; Stephanie Nguyen; [2022]
  Nyckelord :Leadership; self-leadership; personality; traits; dynamic; active; chain process; self-leadership strategies; strategies; strategy; education; chain; process; self-awareness; self-management; self-efficacy; outputs; outcome; sustainability; innovation; work performance; self-leading; awareness; thriving; health; mindfulness; social cognitive theory; self-regulation theory; self-control theory; intrinsic motivation theory; Självledarskap; ledarskap; ledare; självledarskapsstrategi; strategi; aktiv; dynamisk; process; kedjeprocess; personlighet; egenskap;

  Sammanfattning : Title: An active chain process of self-leadership: Dynamically practising self-leading strategies for sustainability. Keywords: Active and dynamic, Chain process of self-leadership, Self-leadership strategies Background: Sustainability is important and of current interest, requiring all organisations to be well-functioning, committed to sustainability and create strategic decisions for their long-term sustainability. LÄS MER

 3. 3. The impact of social cognitive career factors on Swedish technology field students – a comparative study.

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Izabela Cierechowicz; Vera Iliescu; [2022]
  Nyckelord :Social Cognitive Career Theory; Self-efficacy; Interest; Outcome Expectations; Gender;

  Sammanfattning : Technology field industry is lacking a presence of women as in most cases, men have the control on the top management positions. The problem is well-known globally. The gender mixed teams tend to perform better as different ways of thinking allow them to make better business decisions. LÄS MER

 4. 4. Fallförebyggande åtgärder för äldre ur ett biopsykosocialt perspektiv : En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jakob Arnvig; Adam Ludvigsson; [2022]
  Nyckelord :Physiotherapy; Outcomes; Systematic review; Fallprevention; Social Cognitive Theory SCT .; Fysioterapi; Utfall; Systematisk litteraturöversikt; Fallprevention; Socialkognitiv teori SCT .;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sammanställningar på fallförebyggande åtgärder är främst centrerat kring träning men bristfällig gällande psykologiska interventioner och osäkert kring sociala interventioner. Författarna ser därav en möjlighet att sammanställa evidens genom en systematisk litteraturöversikt kring fallförebyggande åtgärder ur ett biopsykosocialt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Följa strömmen eller drömmen? : En studie om högpresterande elever som valt yrkesprogram

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Elin Holgersson; Annika Fremer; [2022]
  Nyckelord :yrkesprogram; gymnasieval; meritvärde; normbrytande val; studie- och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : Allt färre elever väljer att gå yrkesprogram på gymnasiet. Yrkesprogrammens låga status och bristfällig information riskerar att leda till att elever väljer bort yrkesprogram på felaktiga grunder och försvårar val efter intresse. LÄS MER