Sökning: "social commerce"

Visar resultat 1 - 5 av 146 uppsatser innehållade orden social commerce.

 1. 1. The economic and social role of married women in the agricultural production system in the region of Muea–Cameroon

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Fomu Agnes Takamo; [2019]
  Nyckelord :economic role; social role; agricultural production system; married women; gender relation; Cameroon;

  Sammanfattning : Married women play a vital economic and social role in the agricultural production system in Cameroon. These women are mostly involved in food crop production. LÄS MER

 2. 2. Integration of sustainable management in retail : A case study of The Lobby - AMF Fastigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Torun Axelius; Josefine Hellström; [2019]
  Nyckelord :Corporate social responsibility; environmental management system; e-commerce; Företags samhällsansvar; miljöledningssystem; livscykelanalys; e-handel;

  Sammanfattning : The increasing environmental problems have today become global and changes are dras-tically needed in all levels of society. Customers’ buying behaviour can play a big partand it is possible to both contribute to a more sustainable world and add economic valueto a business, but new sustainable business models are needed. LÄS MER

 3. 3. Plattformsleverantörers upphovsrättsliga ansvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kasper Malmsten; [2019]
  Nyckelord :Upphovsrätt; EU-rätt; Infosoc-direktivet; Copyright-direktivet; Överföring; Plattformsleverantör; Sociala plattformar.;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the liability for the users of platforms as well as the liability of the platform providers themselves in cases where the users of social platforms upload copyrighted material to the platforms according to EU law. The study is also aimed to examine the by the EU proposed “Directive on Copyright in the Digital Single Market” (2016/0280(COD)), especially in relation to the proposed Art. LÄS MER

 4. 4. Does social media advertising influence purchasing behavior via EWOM? : A survey study on millennials at LTU

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Araz Jamshidi; Oliver Östensen; [2019]
  Nyckelord :Advertising; Millennials; Social media; Purchase decision; Electronic Word Of Mouth EWOM .;

  Sammanfattning : Social media is a big part of a millennial's life. It is where they communicate with their friends and share experiences. Companies know this and are subsequently trying to reach consumers on social media with their advertising. LÄS MER

 5. 5. Honungsbi-ledarskap i e-handelsföretag i Sverige : - en studie av hållbart ledarskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Cecilia Rosen; Amarvir Singh; [2019]
  Nyckelord :Honeybee Leadership; Sustainable Leadership; E-commerce; Innovation; Investment in Personnel; Environment and Social Responsibility.; Honungsbi-ledarskap; Hållbart ledarskap; E-handel; Innovationsförmåga; Investering i personal; Miljö och Socialt ansvar.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Honungsbi-ledarskap i e-handelsföretag i Sverige - en studie av hållbart ledarskap Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Cecilia Rosen och Amarvir Singh Handledare: Kristina Mickelsson och Agneta Sundström Datum: 2019 - januari Syfte: Syftet med studien är att få ökad kunskap om hur företagsledare inom e-handelsföretag i Sverige hanterar hållbarhet genom honungsbi-ledarskap, riktat mot innovationsförmåga, miljö och socialt ansvar samt investering i personal. Metod: Studien utgår från en kvalitativ metod med utgångspunkt i den hermeneutiska ansatsen. LÄS MER