Sökning: "social computing"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade orden social computing.

 1. 1. Aktivitetsteorin och psykisk ohälsa : En aktivitetsteoretisk analys av kommunikationen i en volontärverksamhet som arbetar med att främja psykiskt välbefinnande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Wilma Lindberg; [2022]
  Nyckelord :Activity theory; mental health; helpline; communication; social computing; Aktivitetsteorin; psykisk ohälsa; stödlinje; kommunikation; social computing;

  Sammanfattning : Aktivitetsteorin har rötterna i psykologin men har på senare år använts inom många andra områden, bland annat inom informationsteknologi. Teorin innehåller sex aktörer som används för att identifiera olika delar av ett system för att sedan se hur de påverkar varandra och systemet. LÄS MER

 2. 2. Castles in the air? The mediating role of managerial cognition in the adoption and innovation of business models triggered by emerging digital technologies

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sebastian Cincelli; Simone Cortese; [2022]
  Nyckelord :Managerial Cognition; Emerging Digital Technologies; Decision-Making Processes; Business Model; Digitalization; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this research was to investigate the mediating role of managerial cognition in the adoption and innovation of business models triggered by emerging digital technologies. Firstly, we explored how managers cognitively conceptualize emerging digital technologies (i.e. LÄS MER

 3. 3. Procedurally Generated Eye Features for Real-time Applications

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Sebastian Nyberg; [2021]
  Nyckelord :Procedural; Real-Time; Profiling; Anime; Eyes;

  Sammanfattning : Background. As computing power has increased over the years, larger parts of the digital graphics industries are moving towards using real-time rendering for their solutions. The fast iteration and visual response help make the creative processes and communication more accessible in both the desktop and smartphone markets. LÄS MER

 4. 4. Performance Evaluation of WebRTC Server On Different Container Technologies : Kubernetes and Docker Swarm

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Naga Vyshnavi Kukkapalli; [2021]
  Nyckelord :Docker Orchestration; Kubernetes; Docker Swarm; WebRTC; Kurento; Containers; Real-Time communication; Prometheus;

  Sammanfattning : Background:  Cloud computing technology has come a long way with various technological advancements in the past few years. It has been accelerated with the evolution of various virtualization technologies. LÄS MER

 5. 5. Recruit – an Adaptable Recruitment Platform

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Amanda Heynes; Ina Rickman; [2021]
  Nyckelord :Amazon Web Services; API; Microservices; Game; Recruitment.; Amazon Web Services; API; Mikrotjänster; Spel; Rekrytering.;

  Sammanfattning : The rapid growth of the tech industry has led to a deficiency of qualified developers. Employing developers with adequate skills requires accurate assessments of the candidates. Today, an abundance of tools exists that companies can use in their recruitment processes. LÄS MER