Sökning: "social constructivism"

Visar resultat 1 - 5 av 630 uppsatser innehållade orden social constructivism.

 1. 1. BRI- En idé om en ny värld som materialiseras genom infrastruktur? En kritisk diskursanalys om hur BRI:s nyckeldokument utmanar idéer och normer inom den globala styrningen Katarina Hedencrona

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Katarina Hedencrona; [2021-02-09]
  Nyckelord :The Belt and Road Initiative BRI ; China’s Narrative; Global Governance; Idées and Norms; Geopolitics; International Relations;

  Sammanfattning : The Belt and Road Initiative (BRI) is a Chinese infrastructure project, initiated in 2013, witha plan to be finished in 2049. The project has received a great amount of media attention andhas been scrutinized carefully due to suspicion towards China’s intentions. LÄS MER

 2. 2. "Redan nu jagar hon röda prislappar" - Aftonbladets skildring av ensamstående mammor, en kvalitativ analys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Katarina Olsson; [2021]
  Nyckelord :Media; single mother; depiction; social constructivism; claims-making; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to create an understanding of how Swedens' largest daily newspaper Aftonbladet depicts single mothers during the years of 1995 and 2011. Another aim was to examine if there were any similarities and/or differences in the depiction during the different years. LÄS MER

 3. 3. Hemlöshet som konstruktion : En kvalitativ innehållsanalys

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för socialt arbete (SA); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :August Wegestål; Johan Hesselberg; [2021]
  Nyckelord :Construction; Homeless; Malmö; Social work; Social services; Policy; Konstruktion; Hemlös; Malmö; Socialt arbete; Socialtjänsten; Vägledningsdokument;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyze the social services' guidance document for assistance to residents in the city of Malmö and its impact for the social work with homelessness in Malmö. The study based its empirical data on a qualitative content analysis of the social services' guidance document for assistance to residents in the city of Malmö. LÄS MER

 4. 4. Mellan raderna och i orden om utbrändhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Karin Ellerstrand Törnwall; [2021]
  Nyckelord :burnout; media; social constructivism; cause; expression; solution; utbrändhet; utmattningssyndrom; dagspress; socialkonstruktivism; orsak; uttryck; lösning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att se hur fenomenet utbrändhet framställs i media. Studien utgår ifrån två svenska tidningar där urvalet gjorts utifrån frågeställningarna om orsak, uttryck samt lösningar. Studien har begränsats med ett fokus på arbetstagare inom människovårdande yrken. Den valda metoden var en kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 5. 5. GENDER MAINSTREAMING : Problematizations of Gender Inequality in Rwanda

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Oscar Olmats; [2021]
  Nyckelord :Rwanda; Gender Mainstreaming; Gender Inequality; Policy Domain; Social Constructivism; Gender and Development;

  Sammanfattning : The scholarly field of Gender and Development is riddled with diverging perceptions of the actual value and meaning of the term Gender and the development strategy of promoting gender equality – Gender Mainstreaming. Taking the social constructivist perspective of discourse analysis, this thesis explores the ways in which different problem representations of gender inequality are produced and reinforced within certain policy domains in the gender mainstreaming approach of the Rwandan government. LÄS MER