Sökning: "social constructivism"

Visar resultat 1 - 5 av 656 uppsatser innehållade orden social constructivism.

 1. 1. BRI- En idé om en ny värld som materialiseras genom infrastruktur? En kritisk diskursanalys om hur BRI:s nyckeldokument utmanar idéer och normer inom den globala styrningen Katarina Hedencrona

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Katarina Hedencrona; [2021-02-09]
  Nyckelord :The Belt and Road Initiative BRI ; China’s Narrative; Global Governance; Idées and Norms; Geopolitics; International Relations;

  Sammanfattning : The Belt and Road Initiative (BRI) is a Chinese infrastructure project, initiated in 2013, witha plan to be finished in 2049. The project has received a great amount of media attention andhas been scrutinized carefully due to suspicion towards China’s intentions. LÄS MER

 2. 2. The Good, The Bad and The Ugly Artist.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/HDK-Valand - Högskolan för konst och design

  Författare :Joachim Fleinert; [2021-01-15]
  Nyckelord :#metoo; polarization; art; artist; censorship; cowboy; political correctness; unknown known; heteropathic identification; social constructivism; left-wing; refugees;

  Sammanfattning : Through critical theories and surveys, the essay is exploring what is written or said about the living and working conditions for artists in Denmark in the 2000s and 2010s. By reflecting on the difficult question of who or what is considered to be a good visual artist, the aim of the essay is not discussing the hypothetical question regarding the quality or definition of good art. LÄS MER

 3. 3. EU som säkerhetsaktör i Sahel : Hur unionens strategiska kultur formar dess agerande i regionen

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Robin Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Sahel; EU; strategic culture; Mali; conflict; Sahel; EU; strategisk kultur; Mali; konflikt;

  Sammanfattning : This Master thesis aims to study how the EU’s strategic culture shapes the EU as a security actor in the Sahel. A region stricken with poverty and conflict with no end in sight in which the EU and European states are deeply involved. LÄS MER

 4. 4. En studie om europeisk identitet : Utrikes- och säkerhetspolitik i EU

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Donika Asllani; [2021]
  Nyckelord :Europeiska Unionen; EU; europeisk identitet; Norm; Aktör; demokrati; fred; socialkonstruktivism; rättsstat; respekt för mänskliga rättigheter; frihet; solidaritet;

  Sammanfattning : This study examines the European council and its connection to CFSP and the European identity. It will give a perspective of the change in common foreign-security policy from the Maastricht Treaty to the Lissabon treaty. LÄS MER

 5. 5. Är ungdomsbrottsligheten ett samhällsproblem? : En kritisk diskursanalys av hur ungdomsbrottsligheten i Sverige gestaltas i svenska nyhetstidningar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Johanna Hult; Josefin Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Juvenile delinquency; critical discourse analysis; Fairclough; intersectionality; news media; Ungdomsbrottslighet; kritisk diskursanalys; Fairclough; intersektionalitet; nyhetsmedia;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur svensk nyhetsrapportering framställer ungdomsbrottsligheten i Sverige. Vidare var syftet att undersöka vilka möjliga orsaker media antar ligger till grund för ungdomsbrottsligheten samt hur media genom diskurser kan konstruera samhällets syn på ungdomsbrottsligheten. LÄS MER