Sökning: "social död"

Visar resultat 1 - 5 av 144 uppsatser innehållade orden social död.

 1. 1. Är intermittent kalorirestriktion mer effektiv än kontinuerlig när det gäller viktreduktion och bibehållande av ny vikt? : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Johanna Sparrås; [2021]
  Nyckelord :calorie restriction; energy restriction; fasting; weight loss; intermittent; continuous;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma ökar exponentiellt i alla samhällsklasser i alla delar av världen idag. Det kan orsaka lidande och förtida död för de drabbade. LÄS MER

 2. 2. Död och plundring eller fredliga demonstrationer? : En innehållsanalys av hur CNN, MSNBC och Fox News gestaltade Black Lives Matter på Instagram.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Elsa Engvall; Penellopé Ness; [2021]
  Nyckelord :Black Lives Matter; BLM; Instagram; social media; framing; news value; mixed methods research; news channels; US; Black Lives Matter; BLM; Instagram; sociala medier; gestaltning; nyhetsvärdering; flermetodsforskning; nyhetskanaler; USA;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore how the Black Lives Matter movement was constructed on Instagram by American television channels the week after George Floyd was killed. The purpose was to answer the following questions; (1) What proportion of the posts were dedicated to the Black Lives Matter movement during the chosen week? (2) How was George Floyd and Derek Chauvin portrayed on the media ́s Instagram? (3) What words and images were used to describe the Black Lives Matter movement? (4) What similarities and differences can be found between the channels ́ portrayals of the Black Lives Matter movement? The approach chosen was a multi-method research, thus using a both qualitative and quantitative design. LÄS MER

 3. 3. Det kollektiva minnets avtryck av vännerna av det gamla Halmstad i gemenskapens årsböcker : Social gemenskap och kulturell samsyn i Föreningen Gamla Halmstad 1923-1941

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Elisabeth Olén; [2021]
  Nyckelord :Historia; minne; historiekultur; historiskt berättande; kollektiva minnen; kulturarv; mening;

  Sammanfattning : Denna undersökning utreder hur och varför Föreningen Gamla Halmstad startade 1923 i Halmstad som en kollektiv historiekulturell minnesgemenskap och bevarande organisation. Undersökningen svarar på vilka aktörer som dominerar vid föreningens tillkomst och vilka förändringar i gemenskapen som kommer till uttryck i dess årsbok fram till dess förste ordförandes död 1941 vad avser frågan om definition av gemenskapens kollektiva minne. LÄS MER

 4. 4. Njurdonatorers behov av och önskemål om psykosocial uppföljning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :David Landbecker; [2021]
  Nyckelord :Njurdonatorer; Psykosocial omvårdnad; Efter donation; Eftervård; Uppföljningar;

  Sammanfattning : Bakgrund Den bästa behandlingen vid terminal njursvikt är njurtransplantation från levande donator. Det har klara fördelar jämfört med donation från avliden givare. Flertalet donatorer har god psykosocial hälsa efter donationen. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnadsåtgärder för patienter med fetma : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Camilla Messa; Alma-mia Ugarte; [2021]
  Nyckelord :Nurse; Nursing Diagnosis; Nursing Measures; Obesity; Fetma; Obesitas; Omvårdnadsdiagnos; Omvårdnadsåtgärder; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Background:Obesity is a condition in which the individual accumulates fat to an abnormal or excessive extent, which can be harmful to health. Every year, almost 4 million people diefrom the obesity epidemic, which is seen to increase in all age groups and burden individuals as well as society. LÄS MER