Sökning: "social determinants of health"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden social determinants of health.

 1. 1. Now you see it, now you don’t - A literature-based study on identifying normative whiteness in relation to structural racism and social determinants of health

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Laura Voutilainen; [2019-08-01]
  Nyckelord :whiteness; critical race and whiteness studies; social determinants of health; public health; structural racism; vithet; kritiska ras- och vithetsstudier; hälsans sociala bestämningsfaktorer; folkhälsovetenskap; strukturell rasism;

  Sammanfattning : Bakgrund: Strukturell rasism betraktas alltmer som en central faktor för skillnader i hälsans sociala bestämningsfaktorer. Att eliminera sådana strukturer kan därmed ses som ett centralt mål för att nå jämlik hälsa för alla med lika villkor. Rollen av normativ vithet har dock inte ännu betraktats som en faktor inom folkhälsoområdet. LÄS MER

 2. 2. Does Order Matter? The relationship between premarital pregnancy and woman’s career interruption in South Korea

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Wooseong Kim; [2019]
  Nyckelord :career interruption; nonmarital pregnancy; premarital conception; premarital birth; South Korea; Business and Economics; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis is an initial attempt to investigate the relationship between premarital pregnancy and women’s career interruption in the Korean context. The case of marriage preceded by pregnancy has increased in South Korea in recent years. Previous studies have focused on the determinants of the premarital conception. LÄS MER

 3. 3. To Chip or Not to Chip? Determinants of Human RFID Implant Adoption by Potential Consumers in Sweden & the Influence of the Widespread Adoption of RFID Implants on the Marketing Mix

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Natasha Boella; Daria Gîrju; Ieva Gurviciute; [2019]
  Nyckelord :Human RFID Implants; Microchip Implants; Marketing Mix; Technology Adoption; UTAUT 2; Business and Economics;

  Sammanfattning : The aim of this study is twofold. Firstly, we explore the perceptions of young people in Sweden towards the adoption of human RFID implants. Secondly, the paper aims to understand how companies’ marketing activities would be influenced by the widespread adoption of this technology. LÄS MER

 4. 4. Hungrig, hemlös och hållplats himlen : Barriärer och strategier för att uppnå en god palliativ omvårdnad för hemlösa

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Mathilda Ehrenkrona; [2019]
  Nyckelord :End-of-life care; homelessness; palliative care; person centered care; Hemlöshet; palliativ omvårdnad; personcentrerad vård; vård i livets slutskede;

  Sammanfattning : Bakgrund:Hemlöshet resulterar ofta i en signifikant påverkan såväl på livskvalité som förväntad livslängd. Samtidigt är gruppens tillgång till hälso- och sjukvård inkluderat palliativ vård, begränsad. LÄS MER

 5. 5. Capital Structure Determinants in Large Real Estate Firms : A Panel Data Study of Post-Crisis Sweden (2009-2017)

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Mia Storlöpare; Lundgren Rudström Sara; [2019]
  Nyckelord :Capital Structure; Real Estate; Sweden; Pecking Order Theory; Trade-Off Theory;

  Sammanfattning : The real estate industry is one of the oldest sectors in the world, having existed almost as long as humans have roamed around the earth. Despite the social system in place, the ownership of land and buildings has always been a great source of prosperity to their owner. LÄS MER