Sökning: "social dimension"

Visar resultat 1 - 5 av 727 uppsatser innehållade orden social dimension.

 1. 1. Medvetenheten om klimatfrågan bland elever i gymnasieskolan och vuxenutbildningen : En empirisk pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Mattias Andersson; [2021]
  Nyckelord :climate change; environmental education; sustainable development; upper secondary school; adult education; klimatfrågan; klimatförändring; hållbar utveckling; miljöundervisning; gymnasieskolan; vuxenutbildning;

  Sammanfattning : The purpose is to study, in a pilot survey, the consciousness of climate change among pupils in secondary school and in adult education. These are the research questions: - What consciousness of climate change do the pupils have? - What are the differences in respect of climate change consciousness between men and women, pupils in adult education and in upper secondary school and pupils in pre-university programmes and in vocational programmes? ”Climate Change Consciousness” is constructed as a concept consisting of ecological, social and economic dimension as well as the components knowledge, attitudes and behaviour. LÄS MER

 2. 2. Hur används kyrkorummet idag? : En jämförelse mellan två kyrkor utifrån Biskopsbrevets rekommendationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kyrko- och missionsstudier

  Författare :Henrica Enström; [2021]
  Nyckelord :Kyrkorum; biskopsbrev;

  Sammanfattning : AbstractThis paper examines how the church room is used in relation to the recommendations from the bishop's letter in 2011. Three perspectives will be used to see how the bishop's letter is applied in two churches in Uppsala, Sweden. LÄS MER

 3. 3. Sång, hälsa och välbefinnande - en litteraturöversikt om vad sång i grupp har för inverkan på personer med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Kristina Pella; Sofie Jönsson; [2021]
  Nyckelord :Sång i grupp; körsång; psykisk ohälsa; arbetsterapi; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background: Mental illness is a growing health problem. Creative activities, such as choir singing, have proved to give people a range of social, psychological and health-promoting benefits. LÄS MER

 4. 4. ”Skrivbord”, ”rum” och ”kollegor” under en pandemi : En grundad teoristudie om distansarbete under en pågående pandemi

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jessica Blomgren; Peter Priklonsky; [2021]
  Nyckelord :grundad teori; covid-19; distansarbete; digitalisering; komprimering; effektivitet; arbetsglädje;

  Sammanfattning : Intresseområdet för den här studien är arbetssituationen för de som arbetar hemifrån p.g.a.FHM:s rekommendationer. LÄS MER

 5. 5. Balansen mellan symbolpolitiska och instrumentella motiv : En fallstudie om symbolpolitiska och instrumentellt, rationella motiv bakom EU-direktivet om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Lovisa Olsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : To increase better work-life balance for parents and carers in Europe, an initiative for a directive on the issue was presented by the European Commission in April 2017. The European Commission stated that the aims of the directive was to improve work-life balance for parents and carers in Europe with legislative and non-legislative measures. LÄS MER