Sökning: "social distancing"

Visar resultat 1 - 5 av 204 uppsatser innehållade orden social distancing.

 1. 1. SKUGGPANDEMIN: Socialarbetares bild av Covid-19 pandemins konsekvenser för våldsutsatta kvinnor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Liza Englund; Azam Liravian Heidari; [2022-02-14]
  Nyckelord :battered woman; intimate partner violence; Covid-19; isolation; coercive control; Våldsutsatta kvinnor; mäns våld mot kvinnor; Covid-19 pandemin; isolering; makt och kontroll;

  Sammanfattning : The year 2020 turned out very differently than most expected. The Covid-19 pandemic incited stay-at-home directives, social distancing and other restrictions in a world-wide attempt to stop the spread of the virus. Early on, social workers and other professions recognised the danger of isolation for already vulnerable groups. LÄS MER

 2. 2. SOCIAL DISTANSERING: ETT HINDER TILL ÄLDRES VÄLBEFINNANDE UNDER CORONA PANDEMIRESTRIKTIONER

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Kylie Tanttu; Dorothy Mbabazi; [2022-01-19]
  Nyckelord :elderly; covid19; social distancing; wellbeing; nursing care; literature review;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hög ålder är en av de största riskfaktorerna för att drabbas av allvarlig sjukdom och död i Covid-19. Social distansering blev den primära åtgärden för att minska smittspridningen av COVID-19, men hälso- och sjukvårdspersonal har inte tillräcklig kunskap om hur den påverkar äldre personers välbefinnande. LÄS MER

 3. 3. Distansarbetets påverkan på yrkesverksammas aktivitetsmönster : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Johanna Hagvall; Ellen Ward; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; habits and routines; Model Of Human Occupation; occupational therapy; patterns of daily occupations; physical environment; social distancing; Arbetsterapi; covid-19; fysisk miljö; Model Of Human Occupation; social distansering; vanor och rutiner;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sedan pandemins start har det blivit vanligare att arbeta hemifrån. Vid distansarbete kan aktivitetsmönstret förändras då gränsen mellan arbete och fritid lätt kan suddas ut. Syfte: Syftet var att beskriva hur distansarbete påverkar aktivitetsmönstret hos yrkesverksamma personer mellan 19–35 år. LÄS MER

 4. 4. COVID-19 Restrictions on The Older Adults in Sweden and The Role Played By Social Workers During COVID-19 Pandemic in Sweden : A study on How the Older Adults in Sweden Experienced The COVID-19 Restrictions Imposed on Them by Swedish Health Agency

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Samuel Egbe Asp; Ayodele Festus Famurewa; [2022]
  Nyckelord :COVID-19; Loneliness; Social Isolation; Restrictions; Social Distancing; Gerontology; Older adult; social work; Ageism; Stratification; coping; resilience; crisis intervention.;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate how older adults were affected by the COVID-19 restrictions that were put in place by the Swedish Health Authority during the first wave of the COVID-19 pandemic to protect them and the roles played by social workers during the pandemic. A qualitative study was conducted whereby two older adults aged seventy and two practising professional workers were interviewed, and their responses analyzed using thematic analysis. LÄS MER

 5. 5. "...I have a purpose..." : En analys om hur kända personer pratar om sin psykiska ohälsa i podcasts

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Maja Nilsson; Amanda Nordin; [2022]
  Nyckelord :Mental illness; celebrities; stigma; Goffman; media; public attitudes; thematic analysis; Psykisk ohälsa; kändisar; stigma; Goffman; media; allmänhetens attityder; tematisk analys;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i kändisars förmedlade erfarenheter av egenupplevd psykisk ohälsa i podcasts syftar denna studie till att belysa hur kändisar pratar om sin psykiska ohälsa i sociala medier. Den här studien baseras på material från 10 intervjuer med kändisar och har inhämtats från sex olika podcasts: Ångestpodden, Framgångspodden, Söndagsintervjun i P1, Helt ärligt med Sebastian Stakset, Värvet och Talk to me. LÄS MER