Sökning: "social economic status"

Visar resultat 1 - 5 av 369 uppsatser innehållade orden social economic status.

 1. 1. Följsamhet hos patienter med hjärtsvikt – samband med socioekonomiska faktorer

  Magister-uppsats,

  Författare :Moa Lassbo; Helen Moe; [2022-02-09]
  Nyckelord :Hjärtsvikt; Följsamhet; Icke-följsamhet; Hälsans bestämningsfaktorer; Socioekonomisk status;

  Sammanfattning : Bakgrund: Folksjukdomen hjärtsvikt är ett allvarligt syndrom med dyster prognos som innebär stort lidande för många människor. Modern läkemedelsbehandling, sviktpacemaker och strukturerad uppföljning har dock förbättrat överlevnaden. LÄS MER

 2. 2. As Good as it Sounds? The Regularization and Economic Integration of Venezuelan Migrants in Colombia

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School

  Författare :Alice Antoniou; [2022]
  Nyckelord :Regularization Policies; Economic Integration of Migrants; Forced Migration; Venezuelan Migrants; Labor Market Access; Social Sciences;

  Sammanfattning : The regularization of forcibly displaced migrants is promoted by NGOs and intergovernmental organizations as a good practice in migration policy. Regularization of forcibly displaced migrants increases their protection, facilitates their access to necessary services, increases their resiliency, and provides access to the formal labor market. LÄS MER

 3. 3. Household livelihoods and food security in jeopardy : farmers’ perspectives on impacts of land scarcity on household livelihoods and food security in rural Rwanda

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Venuste Rwabukambiza; [2022]
  Nyckelord :smallholder; rural livelihoods; diversification; rural household food security; land scarcity;

  Sammanfattning : Land scarcity is a global challenge that has implications for rural household livelihoods. This study explores how land scarcity impacts not only rural livelihoods, but also food security for smallholder farmers and their households in Rwanda. LÄS MER

 4. 4. Samhällsengagemang i kombination med vinstmaximering : En analys av fastighetsbolagens närvaro i särskilt utsatta områden

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Viktor Möllersten; Nabil Hossain; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fastighetsbranschen har länge berörts av hållbarhet men under de senaste åren har den sociala aspekten blivit mer aktuell. Idag bor det över en halv miljon människor i områden med låg socioekonomisk status och hög kriminalitet. Utsatta områden präglas av sociala utmaningar och ett nedgånget bostadsbestånd. LÄS MER

 5. 5. Att leva med melankoli : En studie om patienter diagnostiserade med melankoli i Kristinehamns hospital under tidigt 1900-tal

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Dafni Iliadou; [2022]
  Nyckelord :Melancholia; mental hospital; Melankoli; mentalsjukhus; Mariebergs sjukhus; Kristinehamns hospital;

  Sammanfattning : During the long 19th century and the great development of mental health care, several new hospitals were built, and new methods emerged. The society wanted healthy citizens who could work, to contribute to the economy and that made the mental hospitals very important during that time. LÄS MER