Sökning: "social exchange theory"

Visar resultat 1 - 5 av 243 uppsatser innehållade orden social exchange theory.

 1. 1. Employee Engagement in a COVID-19 Context: Exploring communicative displays of employee engagement among enforced remote workers

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Olivia Pernefors; Sara Bjurenvall; [2021-11-12]
  Nyckelord :Employee engagement; social exchange theory; remote work; COVID-19; communication;

  Sammanfattning : COVID-19 enforced remote work in a rapid and unplanned manner for a big part of the population, and the remote way of working is expected to continue beyond the pandemic. The extensive transition to working remotely has affected several aspects of organizational life and one of them concerns employee engagement which holds a dual promise of both organizational profitability and individual well-being. LÄS MER

 2. 2. Antecedents of Preferred Customer Status - In the context of the Automotive Industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Nguyen Ha Mi Hoang; Vinh Quang Bui; [2021-06-14]
  Nyckelord :preferred customer status; customer attractiveness; supplier satisfaction; buyer-supplier relationship; social exchange theory; resource-based view;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 3. 3. Att leda digitalt - det "nya" ledarskapet : En kvalitativ studie om digitalt ledarskap till följd av coronapandemin

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Emelie Berggren; Moa Wallin; [2021]
  Nyckelord :E-leadership; telework; information and communication technology; affordance theory; leader-member exchange theory; E-ledarskap; distansarbete; informations- och kommunikationsteknik; affordance theory; leader-member exchange theory;

  Sammanfattning : Till följd av coronapandemin tvingades många organisationer göra en hastig och ofrivillig övergång till distansarbete. Detta skifte i arbetssätt för med sig nya krav, inte minst på ledare som tvingas kommunicera och leda via digitala verktyg. LÄS MER

 4. 4. Många bäckar små : En undersökning om hur svenska indiemusikbolag genom deras resurstillgångar fortlever inom musikbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Olle Drugge; [2021]
  Nyckelord :Indie music labels; indie capital; social capital; cultural capital; super fans;

  Sammanfattning : The main purpose of this study is to find out how Swedish independent music labels survive in the music industry. The study aims to examine the independent music labels based on their resource assets and how they through these assets can compete within the music market for continued survival. LÄS MER

 5. 5. Manager’s perspectiveof competencedevelopment andknowledge sharing whentelecommuting : How competence development & knowledgesharing interactions is affected by telecommutingduring the Covid-19 pandemic

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Adam Fager; Viktor Arvidsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the trends that occur in competence development and knowledge sharing during the Covid 19 pandemic. The focus was on the changes for office workers who now telework due to government restrictions on workplaces. LÄS MER