Sökning: "social fobi"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden social fobi.

 1. 1. ARBETSTERAPEUTISKA METODER FÖR VUXNA MED AKTIVITETSPROBLEMATIK RELATERAD TILL ADHD

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Linn Dahlberg; Fredrik Losjö; [2021-05-31]
  Nyckelord :Attention Deficit Disorder with Hyperactivity; Limitation of Activity; Occupational Therapy and Client Centered;

  Sammanfattning : Bakgrund En god hälsa är något vi alla önskar och samtidigt är hälsa något som kan tolkas olika beroende på vem man frågar. Att vara vuxen med Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) kan innebära att leva med en livslång funktionsnedsättning som kan orsaka psykisk, social och fysisk ohälsa, där samsjuklighet med tillstånd som ångest, personlighetsstörning, missbruk eller social fobi är vanligt. LÄS MER

 2. 2. Socialarbetaren går online : En kvalitativ studie om socialarbetares upplevelser av digitala möten i arbetet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Alvina Kjerrulf; [2021]
  Nyckelord :social work; e-health; digital meetings; COVID-19; face to face communication; interaction or communication; social presence; socialt arbete; digitalisering;

  Sammanfattning : Syftet med min uppsats är att undersöka socialarbetares upplevelser av digital teknik i kontakt med klienter och samverkanspartners, för att se vilka förändringar som uppstått när samtalen genomförs digitalt och vilka möjligheter och utmaningar det medför. Detta eftersom jag ville undersöka om socialarbetare upplever att den sociala närvaron förändras när samtalen sker digitalt. LÄS MER

 3. 3. Kan SSRI-preparat ha effekt vid behandling av ångestsyndrom hos barn och ungdomar?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Madeleine Persson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vid stress utlöst av saker eller situationer kan kroppen reagera med ångest som svar. Det är normalt för alla människor att känna ångest, oro och rädsla, men i de fall där personen får påverkad normalutveckling eller en påverkad psykosocial funktion finns det risk för att personen lider av ett ångestsyndrom. LÄS MER

 4. 4. Imagery rescripting som behandling vid Obsessive-Compulsive Disorder

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Charlotta Andersson; Peter Olsson; [2021]
  Nyckelord :Imagery rescripting; Obsessive-Compulsive Disorder; OCD; Social Sciences;

  Sammanfattning : magery rescripting (ImRs) som behandling för tvångsproblematik (OCD),är en relativt outforskad intervention jämfört med Exponering med responsprevention (ERP), som baserat på omfattande forskning är den gyllene standardpsykoterapin för OCD. Emellertid har nya rön från mindre studier visat att ImRs är en lovande behandlingsmodell för tvångsproblematikliksom för andra diagnoser som hälsoångest, social fobi med flera enligt tidigare forskning. LÄS MER

 5. 5. Behavioural effects on Lymnaea stagnalis following sublethal exposure to the antidepressant fluoxetine

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Jennie Hansson; [2021]
  Nyckelord :Ecotoxicology; Lymnaea stagnalis; fluoxetine; SSRI; Toxicity; sub-lethal; dose-response relationship; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The use of selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI), a group of antidepressants, increases globally resulting in higher concentrations also in wastewater recipients. These concentrations may cause altered behaviour of aquatic organisms and have effects on whole ecosystem level. LÄS MER