Sökning: "social globalisering"

Visar resultat 1 - 5 av 189 uppsatser innehållade orden social globalisering.

 1. 1. Mot en konnektiv etik : etik och moral i en ny digital kontext

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Sara Al-Juburri; Eline Johnsson; [2024]
  Nyckelord :Etik; moral; konnektivitet; digitalisering; globalisering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sedan urminnes tider har frågor om etik och moral haft stor inverkan på människors liv. I den globaliserade och digitala värld vi idag lever i är dessa fortfarande aktuella, men har kommit att förändras. LÄS MER

 2. 2. Globalisering i svenska & norska läromedel : En studie om vilka likheter och skillnader det finns i läromedel mellan Norge och Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Pher Eliasson; [2024]
  Nyckelord :Globalization; international Norway; Perspective; qualitative study; social science; Sweden; textbook research.y.;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar likheter och skillnader mellan norska och svenska läromedel i samhällskunskap på gymnasienivå med avseende på globalisering och internationella perspektiv. Syftet var att utvidga förståelsen för hur läromedel i två skandinaviska länder kan hanteraglobalisering samt det internationella perspektivet. LÄS MER

 3. 3. Nya utbildningskrav - Hur påverkas rekryteringen? : En kvalitativ studie om de nya utbildningskravens påverkan på rekryteringen av revisorer

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Emelie Eriksson; Oscar Hermodsson; Paulina Frykholm; [2023]
  Nyckelord :Auditor; profession theory; auditor education; audit quality; competence; recruitment; audit teams; Revisor; professionsteori; revisorsutbildning; revisionskvalité; kompetens; rekrytering; revisorsteam;

  Sammanfattning : Titel: Nya utbildningskrav – Hur påverkas rekryteringen? En kvalitativ studie omde nya utbildningskravens påverkan på rekryteringen av revisorer Författare: Emelie Eriksson, Paulina Frykholm och Oscar Hermodsson Handledare: Linus Axén och Rickard Wilhelmsson Nyckelord: Revisor, professionsteori, revisorsutbildning, revisionskvalité, kompetens,rekrytering, revisorsteam Bakgrund: I takt med omvärldsförändringar som globalisering, teknisk utveckling och nya regler för finansiell och icke-finansiell rapportering, står den traditionella revisorsrollen inför en förändring och revisionsbranschen behöver anpassas utefter detta. Den 1 juli 2018 ändrade Revisorsinspektionen utbildningskraven för att bli auktoriserad revisor. LÄS MER

 4. 4. Det frivilliga tvånget att prestera - Upplevelser av organisationskultur och dess påverkan på arbetsprestation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Sandra Åsberg; [2023]
  Nyckelord :Organisationskultur; prestation; individualisering; unga vuxna; värdeord; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det moderna samhället karaktäriseras av globalisering, extern och intern konkurrens samt ny informationsteknik, vilket har förändrat villkoren för individen på arbetsmarknaden. Denna studie undersöker upplevelsen av organisationskultur och arbetsprestation på ett företag inom rekrytering och bemanningsbranschen i södra Sverige. LÄS MER

 5. 5. Litteratur i transit : Svensk presentation och reception av transkulturell litteratur kring millennieskiftet

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Jonas Frånander; [2023]
  Nyckelord :Världslitteratur; transkulturalitet; reception; paratext; litteraturkritik; litterära värden; globalisering;

  Sammanfattning : This study deals with the reception of world literature novels and authorships between 1997 and 2003. The study analyses the Swedish book publishers' presentations and the newspaper reviews of fifteen authors and novels from geographical areas that are seen to be peripheral to Swedish culture. LÄS MER