Sökning: "social gradient"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden social gradient.

 1. 1. Reading the water: understanding people-water relations : a case study of the Malmö canal

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Arnold Mwirumubi Nyawanga; [2022]
  Nyckelord :Water; Local knowledge; Engagement gradient; Hydrosocial Cycle; Planning; Framework;

  Sammanfattning : The separation silo that exists between people, water and land creates a challenge when planning for equitable public water spaces in water environments/landscapes. This study discusses this challenge by bringing water to the forefront as a driving force for more inclusive and equitable planning practices. LÄS MER

 2. 2. Stångebroparken : gestaltning av en rekreativ stadspark på Stångebrofältet i Linköping med landskapsplanteringar och långsiktig förvaltning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anton Axelsson; Carl Henning; [2022]
  Nyckelord :landskapsplantering; växtgestaltning; förvaltning; stadspark; urbanekologi; ekosystemtjänster;

  Sammanfattning : Examensarbetets frö sattes utifrån vårt intresse att gestalta i samklang med växters naturliga beteenden och dynamik. Vi har noterat hur sårbar vegetation kan vara i urbana miljöer och engagerades därför till att gestalta med robusta planteringar som tål klimatförändringar och bidrar med biologisk mångfald. LÄS MER

 3. 3. Dynamic Stopping for Artificial Neural Networks

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Beräkningsbiologi och biologisk fysik

  Författare :Daniel Louis Hubert Lizotte; [2022]
  Nyckelord :Artificial Neural Network; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The growing popularity of Artificial Neural Networks (ANN) demands continuous improvement and optimization of the training process to achieve higher-performing algorithms at a lower computational cost. During training an ANN learns to solve a problem by looking at examples, and will iteratively go over a dataset to reach an optimal performance. LÄS MER

 4. 4. In-Domain and Cross-Domain Classification of Patronizing and Condescending Language in Social Media and News Texts : A Study in Implicitly Aggressive Language Detection and Methods

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Flor Ortiz; [2022]
  Nyckelord :Patronizing and Condescending Language Detection; PCL; Patronizing Language; Condescension;

  Sammanfattning : The field of aggressive language detection is developing quickly in Natural Language Processing. However, most of the work being done in this field is centered around explicitly aggressive language, whereas work exploring forms of implicitly aggressive language is much less prolific thus far. LÄS MER

 5. 5. Sexually segregated habitat selection in Daubenton’s bat Myotis daubentonii

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Esnart Emma Bwalya Chibwe; [2021]
  Nyckelord :sexual segregation; Daubenton’s bat; Myotis daubentonii; landscape analysis; habitat selection; foraging;

  Sammanfattning : Sexual segregation is a phenomenon present in many vertebrate taxa, including the bat order Chiroptera. Sexual segregation is a social and/or habitat separation based on sex and is driven by varying causes such as sexual dimorphism, resource and physiological limitations, predator avoidance and many other factors. LÄS MER