Sökning: "social grupper"

Visar resultat 1 - 5 av 1289 uppsatser innehållade orden social grupper.

 1. 1. Var kommer intresset till hyggesfritt skogsbruk ifrån?

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Andreas Bohman; Eskil Calmered Tersmeden; [2024]
  Nyckelord :skogsvärden; intervjustudie; enkätundersökning;

  Sammanfattning : Hyggesfritt skogsbruk är något som mer och mer ses som ett intressant alternativ för skogsägare. Det diskuteras hyggesfritt skogsbruk i olika debattforum, på nyheter och i politiska sammanhang. Även hos de väletablerade skogsföretagen pågår diskussioner om hyggesfritt. LÄS MER

 2. 2. Arbetsrelaterad self-efficacy, arbetsrelaterade stressorer och ålder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Jonna Durlind; Tanja Hedberg; [2024]
  Nyckelord :Occupational self-efficacy; job demand-control-support model; work-related stressors; human services; age; Arbetsrelaterad self-efficacy; krav-kontroll-stöd-modellen; arbetsrelaterade stressorer; kontaktyrken; ålder;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka på vilket sätt arbetsrelaterad self-efficacy predicerade de arbetsrelaterade stressorerna krav, kontroll och socialt stöd hos verksamma inom kontaktyrken (N=63). Syftet var också att undersöka om, och därest på vilket sätt, prediktionerna modererades av ålder. LÄS MER

 3. 3. Det är skillnad på flyktingar och “flyktingar”: En diskursanalys av sverigedemokratiska och högerorienterade medierepresentationer angående flyktingströmmarna 2015 och 2022

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Katrin Khalaf; [2024]
  Nyckelord :flyktingströmmarna; ukrainska flyktingar; flyktingkrisen; diskurs; diskursanalys; vi och dom; sårbarhet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie utgörs av en diskursanalys av sverigedemokratiska och andra högerorienterade inlägg i svenska medier, särskilt nyhets- och debattartiklar, för att undersöka skillnader i responsen mot flyktingströmmar under 2015 och 2022. Frågeställningen fokuserar på hur och varför medierapporteringen och debatten skiljer sig åt. LÄS MER

 4. 4. Den medierade fula gubben : samtida ryktesspridning om fula gubbar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Olivia Leksell; Minna Ståleker; [2024]
  Nyckelord :Fula gubbar; sexualförbrytare; pedofiler; ryktesspridning; föreställningar; Flashback; myter; stereotyper; sociala typer; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen: “Den medierade fula gubben: Samtida ryktesspridning om fula gubbar” är författad av Minna Ståleker och Olivia Leksell för kandidatkursen i medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för kommunikation och medier vid Lunds universitet. Det har sedan länge funnits en fruktan för pedofiler som i folkmun kallas för fula gubbar. LÄS MER

 5. 5. Flexibilitetens Attraktion: En undersökning av hur unga vuxna upplever organisationsbeskrivningar i arbetsannonser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ebba Arnell; Eleonore Karin Marie Björling; [2024]
  Nyckelord :Person-organization fit; person-organization value fit; flexibilitet; unga vuxna; attraktion till organisationer; värdering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Som en följd av Covid-19 har flexibilitet ökat på arbetsmarknaden samtidigt som unga vuxna inom kort utgör den huvudsakliga arbetskraften. Målsättningen var därför att förstå hur unga vuxna upplever flexibilitet inom organisationer. LÄS MER