Sökning: "social habitus"

Visar resultat 1 - 5 av 355 uppsatser innehållade orden social habitus.

 1. 1. Elevers deltagande på idrott- och hälsalektioner : En kvalitativ studie av lärare som undervisar på gymnasienivå

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Linn Essving; Eveline Kjetselberg; [2020]
  Nyckelord :Truancy; absenteeism; physical activity; physical education; strategies; Skolk; icke-deltagande; frånvaro; fysisk aktivitet; idrott och hälsa; strategier;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med den här studien är att ta reda på vad gymnasielärare inom ämnet idrott och hälsa har för uppfattning gällande gymnasieelevers frånvaro och icke-deltagande på idrott- och hälsalektioner samt vad de tror att det kan finnas för orsaker till att elever inte alltid deltar. I studien ska det även undersökas vad lärarna har för strategier för att öka elevernas delaktighet och minska frånvaro. LÄS MER

 2. 2. Maktstrukturer och sociala fält i förhistorisk och tidighistorisk tid på Påskön : En studie av symboliskt kapital, fält och habitus

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Dan Olsson; [2020]
  Nyckelord :Easter Island; rulers; power; organizational forms; ceremonies; rituals; Påskön; härskare; makt organisationsformer; ceremonier; ritualer;

  Sammanfattning : The thesis illustrates the emergence and development of the types of symbolic capital, networks and fields used by the rulers of Easter Island in their exercise of power, and what possible consequences they may have for their habitus. There is no concrete conclusion, but it is possible to see reasonable course of events, where the archaeological finds form the milestones, and it is possible to trace the formation and expansion of a field, created from material assets, inventions, social thoughts and actions. LÄS MER

 3. 3. Otraditionella val, eller?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Klara Karlman; Madeleine Svensson; [2020]
  Nyckelord :yrkesprogram; föräldrar; careership; SCCT; påverkan;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks vad unga personer upplevt att de fått för reaktioner när de valt att gå yrkesprogram, då de kommer från en bakgrund med minst en förälder som har eftergymnasial utbildning. Frågeställningarna i undersökningen handlar om att ta reda på hur de upplever att de påverkats av föräldrar, andra betydelsefulla individer i sin omgivning samt hur de upplevt sin förmåga att klara av gymnasiestudierna. LÄS MER

 4. 4. Brett eller intressant: En jämförelse mellan valinfluenserna på det humanistiska och det samhällsvetenskapliga programmet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Freja Lööf; Paul Clara; [2020]
  Nyckelord :Gymnasiemarknaden; Humanistiska programmet; Intressen; Samhällsvetenskapliga programmet; Valinfluenser;

  Sammanfattning : This bachelor thesis explores two programs available on the Swedish high school market. The aim is to compare the most common program with the smallest; a program decreasing in numbers every year. The programs are the humanistic program, being the smaller and the social science program, being the larger. LÄS MER

 5. 5. Feasibility of Self-Regulation on the Aesthetic Medical Field: A Research Based on the Practicing Medical Doctor’s Perspective

  Master-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Yuan-Hung Tseng; [2020]
  Nyckelord :Self-regulation; Aesthetic medicine; Professionalism; Habitus; Field; Cultural capital; Symbolic capital; Social Sciences;

  Sammanfattning : Aesthetic medicine is a unique medical arena with great economic benefits, but it is also full of controversy. Whether the doctors in the field could enjoy the same degree of autonomy as in the therapeutic medical field, and retain the self- regulating management of the medical profession, has always been the focus of debate. LÄS MER