Sökning: "social habitus"

Visar resultat 1 - 5 av 319 uppsatser innehållade orden social habitus.

 1. 1. Man känner ju att där är något som inte stämmer - En kvalitativ studie utifrån förskollärares perspektiv på orosanmälningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Julia Nilsson; Julia Björk; [2019]
  Nyckelord :Preschool teachers; child maltreatment; social services; mandatory reporting; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to get an understanding of preschool teacher’s approach when they suspect maltreatment of a child. We wanted to know which factors affects if the preschool teachers report their concern to the social services or not and what routines preschools have for these situations. LÄS MER

 2. 2. A City of Heathy Mobility. Mixed method case study on development of sustainable bicycle mobility in Warsaw.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Sandra Szynkowska; [2019]
  Nyckelord :sustainable transportation; development; bicycle; Warsaw; Social Sciences;

  Sammanfattning : The uncontrolled development of automotive transportation worldwide raised the urgency to promote sustainable transportation among European cities, whereas bicycle as the most sustainable alternative to cars has become a symbol of urban sustainability. The popularization of cycling trips is conducive to reducing congestion, noise, and pollution in cities. LÄS MER

 3. 3. Etiskt guld - En antropologisk studie om hur moral och identitet kan vara komponenter av en metall

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Sarah Mineur; [2019]
  Nyckelord :Socialantropologi; moral; rättvis handel; neoliberalism; ekologiskt guld; Social Sciences;

  Sammanfattning : Guld är en ädelmetall vilken kan påverka områden såsom exempelvis miljö, kultur och samhälle. Olika aspekter av moral studeras här genom att se hur identitet skapas men också via olika uppfattningar kring innebörden av ’etiskt guld’. LÄS MER

 4. 4. Social snedrekrytering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nilsson Mattias; Svensson Viktor; [2019]
  Nyckelord :Social snedrekrytering; högre utbildning; tidig vägledning; handlingshorisont; studie-och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : Social snedrekrytering till högskolan är ett sedan länge känt fenomen som innebär att människor med föräldrar utan akademisk bakgrund söker sig till högre utbildning i mycket lägre utsträckning än de människor som har föräldrar med akademisk bakgrund. Eftersom det redan finns bred forskning inom social snedrekrytering som fenomen, så valde vi att studera vad som de facto görs, och kan göras inom ramen för studie-och yrkesvägledningen för att begränsa förekomsten av den sociala snedrekryteringen till högre studier. LÄS MER

 5. 5. Students Without Borders? : an analysis of the role of digital media in the lives of international students at Lund University

  Master-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Timothy Parker; [2019]
  Nyckelord :International Students; Digital Media; Social Media; Mediatization; Cosmopolitanism; Conviviality; Multiculturalism; Transnationalism; Sweden; Mobility.; Social Sciences;

  Sammanfattning : International students at Lund University are constantly engaged with their mobile devices. Communication conducted through these devices across a variety of digital and social media platforms facilitates a significant amount of everyday communication, on both a local and transnational level. LÄS MER