Sökning: "social handling"

Visar resultat 1 - 5 av 696 uppsatser innehållade orden social handling.

 1. 1. Etik i klassrummet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Daniel Dawit; [2020-02-26]
  Nyckelord :Etisk Kompetens; Elevperspektiv; Etik och Moral; Medierad handling; Etik och Skola;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to explore the ethical competence of middle school students in Sweden with the purpose of finding out what factors affect their ethical development. To do so, material from a pedagogical research project called EthiCo has been obtained, where students in year five have answered a survey containing examples of ethically challenging situations. LÄS MER

 2. 2. ”Är det rätt?” Klassrumsinteraktion och positionering mellan vuxna L2-inlärare i en svenska som främmandespråkskontext

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Yvonne Kölling; [2020-02-17]
  Nyckelord :L2-klassrumsinteraktion; peer interaction; svenska som främmandespråk; reparationer; positionering; samtalsanalys;

  Sammanfattning : For foreign language learners, possibilities of interaction in the L2 often are veryrestricted in everyday life. Classroom interaction between learners (peer interaction)plays therefore an important role in foreign language learning, especially in case ofrelatively small languages as Swedish. LÄS MER

 3. 3. Det finns ingen rasifiering i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Amanda Mededovic; Amanda Andersson; [2020]
  Nyckelord :flerspråkiga barn; förskola; inkludering; makt; narrativa berättelser; rasism;

  Sammanfattning : När vi har arbetat i olika förskolor så har vi erfarit vid flertalet gånger att förskollärare ibland inte inkluderar flerspråkiga barn i förskolan på samma vis som med ett svenskt barn. Detta problem har gett oss funderingar och tankar om varför det är på det viset. LÄS MER

 4. 4. Framing sexual assault in Japan Ardent or apathetic?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för öst- och sydöstasienstudier

  Författare :Maria Meincke; [2020]
  Nyckelord :News media; Media framing; News framing; Framing analysis; Sexual assault; Sexual violence; Social movements; #MeToo; Social Sciences;

  Sammanfattning : In September 2017, freelance journalist Shiori Itō filed a lawsuit against the prominent TV reporter Noriyuki Yamaguchi for sexual assault. The somewhat obscure investigative and legal handling of the case prompted notable international media coverage, however domestic coverage has been comparatively scarce and apathetic. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser i väntan på organtransplantation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Kristina Ninic; Petra Nilsson; [2020]
  Nyckelord :omvårdnad; patient; sjuksköterska; transplantation; upplevelser; väntan; experiences; nurse; nursing; transplant; waiting;

  Sammanfattning : PATIENTERS UPPLEVELSER I VÄNTAN PÅ ORGANTRANSPLANTATION EN LITTERATURSTUDIE PETRA NILSSON KRISTINA NINIC Nilsson, P & Ninic, K. Patienters upplevelser i väntan på organtransplantation. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER