Sökning: "social handling"

Visar resultat 1 - 5 av 738 uppsatser innehållade orden social handling.

 1. 1. Från hjälte- till hjältinnesaga : en narrativanalys av barnböckerna Malala Yousafzai & Gretas historia

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Astrid Totté; Frida Engdahl; [2021]
  Nyckelord :narrativanalys; kritisk analys; barnlitteratur; Propps morfologi; hjältesaga; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats görs en kritisk narrativanalys av två moderna hjälteskildringar inom genren barnlitteratur. Böckerna Malala Yousafzai och Gretas historia som gavs ut 2019 är två litterära skildringar för barn i ålder 9-12, som inte bara kan kategoriseras som underhållande fiktion om riktiga hjältar, utan också innehåller samhällskritisk information. LÄS MER

 2. 2. Insect feed for future : perceived pros and cons of insects as feed inSwedish conditions

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Diana Saeed; Ebba Seijbold Dalla-Santa; [2021]
  Nyckelord :Black Soldier Fly; circular system; feed industry; legislation; stakeholders; yellow mealworm;

  Sammanfattning : A current challenge that Sweden is handling is the amount of food loss and food waste. One way to reuse food waste efficiently is to convert it to feed for insects. LÄS MER

 3. 3. “Ger du pengarna till mannen så kan du ju bara slänga dem i sjön” : En kvalitativ studie om hur jämställdhet och genus konstrueras inom verksamheten ekonomiskt bistånd.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Erika Hansson; Amanda Persson; [2021]
  Nyckelord :social work; financial assistance; payment methods; gender; gender equality;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine the handling process within financial assistance from a gender equality perspective, in order to problematize and create a deeper understanding of notions of gender in the social services. The different working methods of the social services were compared with the politically based gender equality goals. LÄS MER

 4. 4. Att vänta och föda barn under Coronapandemin : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Magdalena Henryson Snöberg; Linda Pellergry; [2021]
  Nyckelord :Coronavirus pandemic; Covid-19; Experiences; Parents; Partner; Coronapandemin; Covid-19; Erfarenheter; Föräldrar; Partner;

  Sammanfattning : Background: In 2020 the world was hit by the Coronavirus pandemic and the WHO issued information on how to diminish global virus spreading. In Sweden new rules and regulations concerned among other social sectors maternity and childbirth care. LÄS MER

 5. 5. Genus och stereotyper i Mumindalen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Amalia Hallin Dahl; [2021]
  Nyckelord :barn; genus; könsroller; stereotyper; mumin; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag analyserat hur karaktärerna i tv-serien I Mumindalen framställs ur ett genusperspektiv. Att valet föll på tv-serien hade främst att göra med att jag såg hur barn bearbetar det de ser genom den fria leken och önskade därför undersöka närmare vad som egentligen förmedlas via tv-program för barn. LÄS MER