Sökning: "social identity"

Visar resultat 1 - 5 av 3801 uppsatser innehållade orden social identity.

 1. 1. Tofta Gnisvärd naturstråk : landskapsanalys och gestaltningsförslag för utveckling av Tofta strand

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jenny Hansen; Klara Kåks; [2022]
  Nyckelord :naturstråk; Gotland; Tofta strand; Gnisvärd; analys genom syntes; landskap som språk; ekologisk läskunnighet; integrerad landskapskaraktärsanalys ILKA;

  Sammanfattning : Tofta strand mellan Tofta bad och Gnisvärds hamn är en av Gotlands mest välbesökta stränder. Landskapet har höga värden ur både ekologiska och sociala aspekter, då det på samma gång utgör en spektakulär naturmiljö med hög biologisk mångfald samtidigt som det är ett populärt område för turism och rekreation. LÄS MER

 2. 2. Ungt föräldraskap - En fot i ungdomsvärlden och en fot i vuxenvärlden : En studie om hur unga föräldrar bemöts och framställer sig i det svenska samhället

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Emilie Olsson; Amelie Andersson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Young parents are a small and often stigmatized group in Swedish society. They don’t adhereto the Swedish norm concerning when parenthood should be entered into, which contributes tothe stigmatization. LÄS MER

 3. 3. “Juste, fasen – jag läste ju socionomprogrammet!“ – En kvalitativ studie om nyexaminerade socionomers professionsidentitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Fanny Björck; Ellen Arnetorp; [2022]
  Nyckelord :professional identity; social worker; social work program; professionsidentitet; socionom; socionomprogrammet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Swedish social workers are generalists and on the broad field of work are often employed with different titles. The profession of social workers is therefore considerably difficult to define. LÄS MER

 4. 4. "30 million women rejected me" - a narrative analysis of perpetrators of gendered mass murders

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Tova Wedding; [2022]
  Nyckelord :mass murder; misogyny; narrative criminology; hegemonic masculinity; homosociality; male entitlement; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis examines how perpetrators of misogynistic mass murder utilise narrative and storytelling to make meaning of their violent acts towards women. This thesis is hereby an attempt to understand gendered mass violence, and its narrative resources that precede and promote such actions, as part of a wider, misogynist culture centered on a denial of the existence of patriarchal societies and oppression of women. LÄS MER

 5. 5. ”Ring inte oss, vi ringer dig” En kvalitativ intervjustudie om hur en IT-koncern arbetar med employer branding

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Jenny Alfthan; Mimi Carvell; [2022]
  Nyckelord :Employer branding; IT-branschen; rekrytering; employer attractiveness; EmpAt; organisationsidentitet; organisationskultur; image; rykte; Social Sciences;

  Sammanfattning : Due to digitalization, IT is one of the fastest growing sectors. This has resulted in a shortage of qualified employees, consequently causing a competitive employment market within the sector where companies are at competition to both recruit and retain employees. LÄS MER