Sökning: "social inkludering skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden social inkludering skolan.

 1. 1. Inkluderande undervisning för nyanlända

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mirzet Mujkanovic; Dionis Hasanaj; [2020]
  Nyckelord :didaktik; föräldrasamverkan; inkludering; interkulturalitet; nyanländ; religionsundervisning; språk.;

  Sammanfattning : Idag står skolan, pedagoger och undervisningen inför stora utmaningar. Då Sverige på senare tid tagit emot stora migrationsströmmar. Detta påverkar skolan och dess personal men även de människorna som migrerat, framförallt nyanlända eleverna. LÄS MER

 2. 2. Extra anpassningar och särskilt stöd i musikämnet.En studie om tre musiklärares arbete med och förhållningssätt till extra anpassningar och särskilt stöd i musikämnet på mellan- och högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Elin Quiceno Andersson; [2020]
  Nyckelord :extra anpassningar; funktionsnedsättningar; inkludering; musikundervisning; specialpedagogik; särskilt stöd; utbildningsvetenskap; musikpedagogik; extra adaptations; disabilities; inclusion; music education; special education; special support; educational science; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka musiklärares förhållningssätt till extra anpassningar och vilka metoder de använder för att göra undervisningen begriplig för alla elever. Arbetet syftar även till att ta reda på om de intervjuade musiklärarna i studien upplever att de får den hjälp de behöver i sitt arbete med extra anpassningar och särskilt stöd. LÄS MER

 3. 3. Trygga rum och digitalt musikskapande. Fyra kvinnors upplevelser av att vara i ett kvinno- och transseparatistiskt rum och arbeta med musikproduktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Matilda Westergren; [2019]
  Nyckelord :Digitalt musikskapande; musikproduktion; kvinno- och transseparatistiska rum; trygga rum; könsuppdelad undervisning; normkritisk pedagogik; inkludering; trygghet Music production; gender separate spaces; safe spaces; safety; norm-critical pedagogy; gender segregation. Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Educational Science; Music Education; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka fyra kvinnors upplevelser av att vara i ett kvinno- och transseparatistiskt sammanhang och att där studera och arbeta med digitalt musikskapande. För de fyra informanterna har det separatistiska sammanhanget upplevts som ett tryggt rum. LÄS MER

 4. 4. Web Based Cloud Interaction and Visualization of Air Pollution Data

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Melodi Nergis Damirag; [2019]
  Nyckelord :Internet of Things; Green IoT; environmental sensing; air quality monitoring; data visualization; cloud computing; wireless sensor network; application programming interface;

  Sammanfattning : According to World Health Organization, around 7 million people die every year due to diseases caused by air pollution. With the improvements in Internet of Things in the recent years, environmental sensing systems has started to gain importance. LÄS MER

 5. 5. Fysisk lärmiljö i tre särskilda undervisningsgrupper En studie om hur utformningen av den fysiska lärmiljön påverkar elever med särskilda svårigheter i deras väg mot kunskap

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Andréas Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Fysisk lärmiljö; särskild undervisningsgrupp; geografisk lokalisering; skolgårdar; inkludering exkludering;

  Sammanfattning : Denna studie avser att belysa den fysiska lärmiljön i särskilda undervisningsgrupper. Målet är att ge kunskap om vad i den fysiska lärmiljön som kan utvecklas och förändras för att skapa bättre förutsättningar för elever i svårigheter så att de lyckas med sin skolgång. LÄS MER