Sökning: "social inklusion"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden social inklusion.

 1. 1. Anti-stressträning : En kvantitativ tvärsnittsstudie

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Felicia Lindberg; Julia Fex Rytterborg; [2019]
  Nyckelord :High intensity training; low intensity training; physical activity; stress; sedentary; dose-response; recommendations; intensity.; Högintensiv träning; lågintensiv träning; fysisk aktivitet; stress; stillasittande; dos-respons; rekommendationer; intensitet.;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet är att studera om träning på olika intensitetsnivåer påverkar upplevd stress hos kvinnor i Sverige. Denna studie kommer svara på dessa frågeställningar:  Finns det någon skillnad i upplevd stress hos kvinnor som deltar på lågintensiv träning i form av promenader jämfört med kvinnor som deltar på högintensiv träning i form av löpning? Finns det någon skillnad i upplevd stress hos kvinnor som deltar på högintensiv träning i form av löpning jämfört med kvinnor som inte tränar alls? Finns det någon skillnad i upplevd stress hos kvinnor som deltar på lågintensiv träning i form av promenader jämfört med kvinnor som inte tränar alls?           Metod: Studien är en tvärsnittsstudie, genom enkätundersökningar har skillnader i upplevd stress jämförts på kvinnor med medelålder 39,03 år ( ± 14,44), som antingen tränat högintensivt eller lågintensivt. LÄS MER

 2. 2. Kultur som kommunikation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Marie Myrhøj Jensen; [2019]
  Nyckelord :Monki; femvertising; instagram; branding; social media; sociale medier; beauty ideals; skønhedsidealer; community; visuel kommunikation; visual communication; mode; fashion; csr;

  Sammanfattning : Formålet er at undersøge hvorledes Monki skaber en brandbaseret kultur gennem deres visuelle kommunikation på billeddelingsplatformen Instagram i 2018 og hvilke effekter denne kultur og kommunikation kan have. Baggrunden for undersøgelserne er redegørelser for reklamens udvikling, begrebet femvertising, Monki som virksomhed og kommunikatør, samt Instagram, millennials og generation Z. LÄS MER

 3. 3. Att inte kunna utvisas - asylsökandes narrativ om inkludering och exkludering i kraft av praktiska verkställighetshinder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Isak Engdahl; [2018]
  Nyckelord :asylsökande; praktiska verkställighetshinder; limbo; narrativ; social inklusion; exkludering; liminalitet; socialt kapital; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vissa asylsökande får ett utvisningsbeslut som inte kan verkställas och stannar i Sverige utan uppehållstillstånd. Syftet med denna fallstudie är att undersöka berättelser från personer som är föremål för sådana praktiska verkställighetshinder om deras livssituation. LÄS MER

 4. 4. Konstnärliga uttrycksformer i socialt arbete: En väg till empowerment?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sofia Abu Jacobsson; [2018]
  Nyckelord :socialt arbete; konstnärliga uttrycksformer; empowerment; social inklusion; social rättvisa; delaktighet; mänsklig utveckling; mänskligt uttryck; individ; grupp; samhälle; ekologi; konst; musik; dans; rörelse;

  Sammanfattning : Abu Jacobsson, S. Artistic expression in social work. A road to empowerment? Degree project in social work 15 högskolepoäng. Malmö University: Faculty of Health and Society, Department of social work, 2018. LÄS MER

 5. 5. Universal Welfare State at Stake? The Changing Political Discourse Regarding Inclusive Welfare for Refugees in Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sophie Johansson; [2017-12-11]
  Nyckelord :Sweden; Sverige; welfare state; välfärdsstaten; refugee; flykting; asylum seeker; asylsökande; eu; european union; europeiska unionen; solidarity; solidaritet; togetherness; deservingness; equality; jämställdhet; critical discourse analysis; kritisk diskursanalys; folkhemmet; the Swedish model ; den svenska modellen; inclusion; inklusion; exclusion; exklusion; welfare chauvinism; välfärdschauvinism;

  Sammanfattning : Sweden has for a long time distinguished itself as a major player among few other generous and inclusive welfare states. The Swedish welfare system is characterised by the universal principles based on the idea that all legitimate inhabitants are eligible for welfare support in order to promote overall solidarity among citizens. LÄS MER