Sökning: "social inrättning"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden social inrättning.

 1. 1. Polisstudenternas sociala bakgrund

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Vesko Burazor; [2015]
  Nyckelord :social inrättning; etnicitet; rekrytering; Polisstudenter; kön; social klass och kulturellt kapital; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka den sociala bakgrunden hos de polisstudenterna som påbörjade på Polishögskolan våren 2005 och hösten 2008. Avspeglas en social skiktning i ansökningar och antagning till polisprogrammet? Vidare har syftet varit att jämföra den sociala bakgrunden mellan svenska och norska polisstudenter som påbörjade på Polishögskolan år 2009, och att diskutera samt svara på frågan: Vad är skillnaden mellan svensk och norsk Polishögskola? Jag har vidare velat att beskriva rekryteringsprocessen till den svenska Polishögskolan men också att undersöka om Rikspolisstyrelsens mål att rekrytera personer med utländsk bakgrund till den svenska poliskåren har uppnåtts. LÄS MER

 2. 2. Titel: ”Det ska inte vara något jävla fyllställe där man släpar hem folk och grejer” : En studie om hemlösa missbrukares syn på socialtjänstens gruppboenden i Gotlands kommun

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Markus Johansson; Mats Jakobsson; Jane Kotz; [2006]
  Nyckelord :addicts; homeless people; training flats; role theory; homelessness; hemlöshet; missbrukare; hemlösa; boendetrappor; gruppboende; rollteori;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att få kunskap om hemlösa klienters syn på sin boendesituation. Samt att få fördjupad kunskap om klienternas upplevelse av möjlighet till förändring och hur de beskriver att de bemöts och behandlas på Beroendeverksamhetens gruppboenden. En kvalitativ metod har använts för att besvara syftet. LÄS MER