Sökning: "social interaction"

Visar resultat 11 - 15 av 2719 uppsatser innehållade orden social interaction.

 1. 11. Babyrytmik: rörelseglädje och musikalisk gemenskap – en rytmikpedagogs och fyra föräldrars upplevelser av babyrytmik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Elin Nordström; [2019]
  Nyckelord :babyrytmik; gemenskap; musik; musikpedagogik; utbildningsvetenskap; rytmik; rörelse; samspel; spädbarnssång. educational science; eurhythmics for infants; eurhythmics; community; interplay; movement; music; music education; singing with infants.; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka upplevelser av babyrytmik och vad som kan uppnås genom babyrytmik i en verksamhet tillhörande Svenska Kyrkan i Malmö. Litteraturkapitlet beskriver begreppet rytmik och dess bakgrund, babyrytmik, barns upplevelse av musik och rytmik, samt barns utveckling kopplad till musik och rytmik. LÄS MER

 2. 12. In Search Of The Missing Place

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Solène Thierry; [2019]
  Nyckelord :Urban; solitude; loneliness; porch; social architecture; city; public space; leftover space; new typology; public booth; privacy; urban loneliness; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : My research thesis is a search for a place to be, a place that would make the city an easier place to live and experience, when we are either constantly surrounded by a tumultuous public or isolated at home. My search has led me to define a place that could provide simultaneously Space and Time to bridge what is missing in both the public and the private. LÄS MER

 3. 13. Examining Facebook Use, Self-compassion and its Interactions With Subjective Well-being

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Måns Andersson; [2019]
  Nyckelord :Social network services; Facebook; subjective well-being; self-compassion; sociala medier; Facebook; subjektivt välbefinnande; självmedlidande;

  Sammanfattning : The use of social network services (SNS) has exponentially grown especially among younger generations. Facebook (FB) use today constitutes a part of many university students’ everyday life. At the same time, research interest for self-compassion has grown tremendously. LÄS MER

 4. 14. Social Interactions and Friendships of adolescents with vision impairments : A scoping review

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, CHILD

  Författare :Eleftheria Beteinaki; [2019]
  Nyckelord :social interaction; social inclusion; friendships; adolescents; vision impairment; blindness; low vision; scoping review;

  Sammanfattning : Background: Social exclusion of people with vision impairments is an ongoing issue. Since social inclusion emphasizes social and emotional aspects as distinct from academic ones and the aspects concerning opportunities, the focus is turned on the domain of social interactions and friendships. LÄS MER

 5. 15. Pedagogiskt drama i socialt arbete - Kreativa metoder för att behandla etiska frågor i socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Carina Larsson; [2019]
  Nyckelord :community theater; ethics; forum theater; educational drama; reflection; social work; social interaction; communityteater; etik; forumteater; pedagogiskt drama; reflektion; socialt arbete; social interaktion;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur pedagogiska dramametoder kan användas i socialt arbete för att öka reflektion i den professionelles arbetsliv. Vidare undersöktes huruvida verksamheter som arbetar med pedagogiska dramametoder bidrar till att uppmärksamma och stötta utsatta och marginaliserade grupper i samhället. LÄS MER