Sökning: "social interaction"

Visar resultat 21 - 25 av 2940 uppsatser innehållade orden social interaction.

 1. 21. Det Abrupta Distansarbetets Påverkan på Studenten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Enya McPheat; [2020]
  Nyckelord :Organisation; Distansarbete; Socialt stöd; Work-life balance;

  Sammanfattning : University-level students have made a sudden shift to working remotely to help society slow down the spread of COVID-19. The choice to work remotely was sudden and involuntarily. LÄS MER

 2. 22. Influencer eller insta(nt) dealbreaker? : En kvalitativ studie om hur företag väljer influencers för att stärka sin kundrelation och sitt varumärke

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Lina Erlandsson; Josephine Hedqvist; [2020]
  Nyckelord :Influencer marketing; word of mouth; electronic word of mouth; credibility; competence; power; social influence; brand awareness; customer relationship;

  Sammanfattning : Social media channels are today an important marketing platform where companies effectively can reach their target groups online through paid advertisements, sponsored posts and electronic word of mouth. Electronic word of mouth can be used by companies to spread their brand through individuals sharing experiences and information with others within their social network in a process called influencer marketing. LÄS MER

 3. 23. Sustainability Transition in the Italian Electricity System: Incumbent Actors and their Power

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Filippo Guarnieri; [2020]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : On a global scale, the energy system is the biggest contributor to anthropogenic greenhouse gas emissions, which accelerate the processes of global warming and climate change. The sustainability transition of energy systems is fundamental if the Paris Agreement goal of keeping the increase in global average temperature to below 2˚C compared to preindustrial levels is to be achieved. LÄS MER

 4. 24. Trollet, självmordsexperten, livräddaren och vännen : En netnografisk studie om interaktion kring ämnet suicid

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Johanna Elfrida Perätalo; Karolina Rosengren; [2020]
  Nyckelord :Erving Goffman; anonymity; internet forum; suicide; interaction; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aims to analyze the interaction between actors who express suicidal thoughts and the respondents on anonymous Swedish internet forums. By using a qualitative approach, a netnographic document study was used to collect the empirical data for this study. LÄS MER

 5. 25. Att stödja alla barns lek och lekandet i förskolan ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Eva Svanerud; [2020]
  Nyckelord :Preschool; play; teaching; preschool teacher; special educator; principal; collaboration; children with special needs; social interaction; Förskola; lek; undervisning; förskollärare; specialpedagog; rektor; samverkan; barn i behov av särskilt stöd; socialt samspel;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna studie är att undersöka och kritiskt granska synen på lek och vilket handlande det kan generera. Särskilt avser studien undersöka hur förskollärare, specialpedagoger och rektorer ser på förskollärares handlande samt hur den specialpedagogiska rollen beskrivs i relation till förskollärares handlande och barns lek. LÄS MER