Sökning: "social interaktion"

Visar resultat 1 - 5 av 1677 uppsatser innehållade orden social interaktion.

 1. 1. Meningsfull fritid för alla?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Eva-Marie Persson; Renée Hedlund; [2023-10-24]
  Nyckelord :Fritidshem; meningsfull fritid; meningsfullt; särskilda behov och barnsyn;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att öka kunskap och förståelse för hur tolkningen av begreppet meningsfull fritid kan inverka på undervisningen i fritidshemmet. Med vår studie vill vi undersöka om det finns skillnader och/eller likheter i hur personer som arbetar i fritidshemsverksamheter tolkar begreppet meningsfull fritid i relation till sin yrkesroll. LÄS MER

 2. 2. (Street)fotboll som ett socialt multiverktyg kan hjälpa till att bygga broar: En antropologisk studie om hur en relativt enkel, tillgänglig, kostnadsfri och social aktivitet kan påverka många individer i olika sammanhang

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :John Samuelsson; [2023-10-12]
  Nyckelord :Streetfotboll; social integration; Identitet; rasism; Antropologi; välfärd; gemenskap; sociala relationer;

  Sammanfattning : Den studien undersöker streetfotboll som en social och pedagogisk plattform för ungdomar och unga vuxna i Sverige med fokus på Svenska Fotbollförbundets projekt Fotbollsligan.Genom kvalitativa intervjuer, visar studien hur streetfotboll kan fungera som ett positivt socialt system för förhandling och hantering av våld och hur det kan bidra till att motverka utanförskap såväl som att skapa sociala nätverk. LÄS MER

 3. 3. EN STUDIE I MUNTLIG INTERAKTION - Spanska steg 5 och engelska 5 på lika villkor?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Ana Álvarez Björk; [2023-09-28]
  Nyckelord :second language learning; explicit and implicit language learning; pair speaking test; GERS; Extramural English; Spanish as L2 in Sweden; English as L2 in Sweden;

  Sammanfattning : Aim: The aims in this essay are to provide a description of interactional competence in a pair speaking test in Spanish and English, level B1.2 in a Swedish context. The investigated interactions are made by 14 pairs of students in upper secondary school studying the subjects English 5 and Spanish 5. LÄS MER

 4. 4. KREATIVITET SOM OMVÅRDNADSÅTGÄRD Konstens påverkan på äldre

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elin Levin; Hilma Skälemark Brodd; [2023-06-28]
  Nyckelord :Konstaktivitet; kreativitet; känsla av sammanhang; salutogent perspektiv; skapande; vård- och omsorgsboende; välbefinnande; äldre.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är det lagstadgat att äldre personer ska få möjlighet att känna välbefinnande och ett sätt att göra detta på är att ge de äldre en chans till sociala sammanhang genom olika aktiviteter. Tidigare forskning visar på att konst och skapande kan påverka människor genom att bland annat leda till bättre välbefinnande. LÄS MER

 5. 5. PATIENTERS UPPLEVELSE AV ISOLERINGSVÅRD VID INFEKTIONSSJUKDOMAR En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jennie Boulwen; Hanna Persson; [2023-06-26]
  Nyckelord :Isoleringsvård; patienter med infektionssjukdomar; somatisk slutenvård och upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns olika skäl till att patienter vårdas i isolering. Infektionskänsliga patienter med nedsatt immunförsvar kan behöva skyddas från att bli smittade och patienter som bär på smittsamma sjukdomar behöver isoleras för att inte sprida smitta vidare. LÄS MER