Sökning: "social interventions"

Visar resultat 1 - 5 av 915 uppsatser innehållade orden social interventions.

 1. 1. Bedömning av sociala insatser och stöd för HBTQI+-ungdomar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Nova Hurtig Allik; [2022]
  Nyckelord :Availability; LGBTQI youth; quality; social interventions; social support; HBTQI ungdomar; kvalitet; sociala insatser; socialt stöd; tillgänglighet;

  Sammanfattning : HBTQI+-ungdomar är en särskilt utsatt grupp eftersom risken för dem att erfara psykisk ohälsa är utökad. HBTQI+ ungdomar erfar fortfarande osynliggörande, öppen diskriminering, hot om våld och våld på grund av deras HBTQI+-tillhörighet. LÄS MER

 2. 2. Färgblindhet - utopi eller dystopi? - En kvalitativ studie om föräldrars uppfattning om vithetsnorm i samhället

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emma Goldner; Veronica Sager; [2022]
  Nyckelord :ethnicity; norm; whiteness; parenting; mixed race parenting; swedish; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of the study was to analyze if parents were aware of the white norm in Swedish society and if it affected them in any way. Through semi structured interviews at a children's center in the south of Scania, we ascertained the parents' perception of the white norm through the experiences that they shared. LÄS MER

 3. 3. Advancing private sector engagement in Integrated Water Resources Management

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Elisa Gaudermann; [2022]
  Nyckelord :Sustainable Development; Integrated Water Resources Management IWRM ; water stewardship; stakeholder participation; private sector engagement; water governance;

  Sammanfattning : Water represents a natural resource that is essential for humanity and the environment. Therefore, the framework of Integrated Water Resources Management (IWRM) seeks to combine social equity, ecological sustainability and economic efficiency for effective management of this critical resource. LÄS MER

 4. 4. The Role of Religion in Development Cooperation with Focus on Resilience Building

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Reem Al-Jebzi; [2022]
  Nyckelord :Resilience; spirituality; faith; religion in development; faith actors; spiritual capital; social capital; INGOs; development cooperation.;

  Sammanfattning : The lack of consensus and consistency in defining and integrating the role of religion in development cooperation as well as in resilience building agendas undermines the Global Development Agenda and the effectiveness of interventions being implemented in the Global South. This research examines international development and aid organizations’ resilience frameworks and concepts, such as the ACT Church of Sweden, Oxfam, Lutheran World Relief, Islamic Relief Worldwide, and Baha’i International Community. LÄS MER

 5. 5. Barn som utsätts för indirekt våld till följd av mäns våld mot kvinnor : En intervjustudie utifrån socialarbetares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Khalat Azeez; Hazal Baysal; [2022]
  Nyckelord :child; indirect violence; family; social workers; perpetrator; risk factors; barn; indirekt våld; familj; socialsekreterare; förövare; riskfaktorer;

  Sammanfattning : The purpose of the following qualitative study was to explore social workers' perspectives on children's experiences of being exposed to domestic violence due to men's violence against women. The purpose was also to explore social workers' perceptions of support measures that used. LÄS MER