Sökning: "social jämförelse"

Visar resultat 1 - 5 av 895 uppsatser innehållade orden social jämförelse.

 1. 1. Vem tar ordet? : En enkätstudie om hur gymnasieelever upplever sitt muntliga deltagande i ämnet samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/HLK, Skolnära forskning

  Författare :Anton Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Opportunity to speak; social studies; students; classroom discussion; gender patterns; Talutrymme; samhällskunskap; elever; klassrumsdiskussion; könsmönster;

  Sammanfattning : Det finns få studier som har undersökt gymnasielevers muntliga deltagande i ämnet samhällskunskap. Den här uppsatsens syfte är således att undersöka gymnasieelevers upplevelse av att svara på samhällskunskapslärares frågor. LÄS MER

 2. 2. Svenska storbankers hållbarhetsarbete : En jämförelse mellan svenska storbankers hållbarhetsrapporter och arbetet med hållbarhet i den dagliga verksamheten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad

  Författare :Emilia Josefsson; Jonna Gunnarsson; [2021]
  Nyckelord :Corporate social responsibility; Hållbarhet; Hållbarhetsrapport; Affärsmodell;

  Sammanfattning : Titel: The sustainability-work of the major banks in Sweden Authors: Jonna Gunnarsson & Emilia Josefsson Keywords: Corporate social responsibility, Sustainability, Sustainability report, Business model. Background: In recent decades, societal development has been faster than ever, and joint work towards sustainable development is therefore necessary (FN, 2016). LÄS MER

 3. 3. Fitspiration upplevs motivera till fysisk aktivitet, men korrelerar inte med kroppsuppfattning & utseendeångest : Hos unga kvinnor som studerar eller har studerat idrott- och folkhälsovetenskap

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Botilda Guthenberg; Frida Söderström; [2021]
  Nyckelord :fitspiration; motivation; utseendeångest; kroppsuppfattning; Self-determination theory;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar  Fitspiration är en ny sociala medie trend som består av bilder, citat, text och råd som syftar till att uppmuntra följarna till fysisk aktivitet och hälsosamma levnadsvanor. I den här studien undersöks eventuella samband mellan konsumering av fitspiration och kroppsuppfattning/utseendeångest hos kvinnor som studerar eller har (inom de senaste två åren) studerat idrott- och folkhälsovetenskap. LÄS MER

 4. 4. Hur används kyrkorummet idag? : En jämförelse mellan två kyrkor utifrån Biskopsbrevets rekommendationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kyrko- och missionsstudier

  Författare :Henrica Enström; [2021]
  Nyckelord :Kyrkorum; biskopsbrev;

  Sammanfattning : AbstractThis paper examines how the church room is used in relation to the recommendations from the bishop's letter in 2011. Three perspectives will be used to see how the bishop's letter is applied in two churches in Uppsala, Sweden. LÄS MER

 5. 5. Covid-19 – ett ingenmansland för förskolebarn i utsatthet

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Frida Andersson; Hannah Svanteman; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; absent preschool children; notification obligation; report of concern; social services; Covid-19; frånvarande förskolebarn; anmälningsplikt; orosanmälan; socialtjänst;

  Sammanfattning : Forskning visar att risken för våld och utsatthet i hemmet för barn ökar som en konsekvens av ”nedstängningar” under våren 2020 i samband med covid-19. Personal vid förskola och socialtjänst mister insyn i förskolebarns liv när vårdnadshavare håller barn hemma. LÄS MER