Sökning: "social klassificering"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden social klassificering.

 1. 1. 'Sorry, I didn't understand that' : A comparison of methods for intent classification for social robotics applications

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mikaela Åstrand; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : An important feature in a social robot is the ability to understand natural language. One of the core components in a typical system for natural language understanding (NLU) is so called intent classification; the action of classifying user utterances based on the underlying intents of the user. LÄS MER

 2. 2. Prohibition till varje pris? - En analys av den svenska kontrollen av nätdroger

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fanny Björklund; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den svenska narkotikastrafflagen reglerar tillsammans med andra relevanta lagar, exempelvis smugglingslagen, den straffrättsliga kontrollen av narkotika. NSL har sedan införandet 1968 genomgått ändringar, samtliga i straffskärpande riktning. LÄS MER

 3. 3. Klassificering av engagemangsnivå hos en samtalsdeltagare med hjälp av maskininlärning

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mikael Ljung; Linnea Månsson; [2019]
  Nyckelord :Engagement; Facial Action Units; Machine learning; OpenFace; Paradigm; Social robot; Support Vector Machine.;

  Sammanfattning : The work presented in this study is based on the long-term goal of developing a social robot that can be involved in leading a conversation in a language café. In detail, the study has investigated whether it is possible to classify involvement with a conversation participant based on its facial expression and gaze two factors that previous studies have shown to be central to human engagement. LÄS MER

 4. 4. Är mater est-principen internationellt tvingande? – En studie om rättsligt moderskap för tilltänkta mödrar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Victor Ask; [2019]
  Nyckelord :familjerätt; internationell privaträtt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den senaste SOU:n som behandlade surrogatmoderskap menade att mater est-principen är en internationellt tvingande regel i svensk rätt. Utländska domar som, efter ett surrogatarrangemang, etablerar en tilltänkt moder som ett barns rättsliga förälder kan om så är fallet aldrig erkännas av svenska domstolar. LÄS MER

 5. 5. Statliga risk- och sårbarhetsanalyser som underlag för nationell riskbild

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Elia Stefan Abadi; [2019]
  Nyckelord :Risk; risk definition; risk and vulnerability assessment; aggregation; national risk and capability assessment; vital societal functions; content analysis; sectorial and cross-sectorial interdependencies; functional interdependencies; critical social functions.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The National Risk and Capability Assessment (NRCA) is used by the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) to decide to develop annual strategic plans. NRCA is carried out by dedicated experts in workshops and interviews with other actors’ representatives, etc. LÄS MER