Sökning: "social kognition"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden social kognition.

 1. 1. Coffice – kontor och café i ett

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Emma Rydfjäll; [2018]
  Nyckelord :Aktivitetsbaserat kontor; coffice; zonindelning; avskildhet; social kognition; informationsdesign;

  Sammanfattning : Ett coffice är en plats där café och kontor samverkar för att fungera som en alternativ kontorsplats för de som har behov av det. Det kan vara frilansare, kreatörer, studenter eller egna företagare som inte har möjlighet eller viljan att hyra en egen lokal. LÄS MER

 2. 2. Hundars betydelse för att främja hälsa hos personer med demenssjukdom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Julia Edraki; Cherryl Wabingga- Lehmann; [2018]
  Nyckelord :Demenssjukdom; Alzheimers sjukdom; Djurassisterad terapi; DAT; Djurassisteras intervention; DAI; Djurassisterad aktivitet; DAA; Hundterapi; Hund ar; Canis familiaris; Vårdresultat; Effekt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdomar är en av världens största folksjukdomar. Sjukdomen karakteriseras av nedsatt kognition, perceptionssvårigheter och personlighetsförändringar. Samtidigt kan demenssjukdomen medföra sekundära symtom såsom depression och aggression. LÄS MER

 3. 3. Möjliggöra aktivitet för personer med demens

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Carl-Tomas Stenberg; Tobias Westermark; [2017]
  Nyckelord :Aktivitet; Arbetsterapi; Intervention; MOHO; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demens är en komplex funktionsnedsättning som kommer ha en prevalens på 130 miljoner år 2050. Den ökade förekomsten av demens ställer krav på team som jobbar inom vården. Teamen inom vården kommer att behöva samarbeta effektivt och jobba med aktivitetsbaserade interventioner som bevisats vara kostnadseffektiva. LÄS MER

 4. 4. ”Nu tog jag hans barn, vad ska han göra med mina?” : En kvalitativ studie om hot och våld mot socialsekreterare inom Barn och familj.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Emma Andersson; Torbjörn Sjölin; [2017]
  Nyckelord :Social worker; child protective service; threat and violence; social construction; social cognition; well-being; understanding and experience; child´s best; Socialsekreterare; Barn och familj; hot och våld; social konstruktion; social kognition; välbefinnande; förståelse och upplevelse; barnets bästa;

  Sammanfattning : Title:” Now I took his child, what will he do with mine?” A qualitative study on threat and violence aimed at social workers within child protective service. Authors:  Emma Andersson and Torbjörn Sjölin. Supervisor:  Peter Hultgren. Assessor: Barzoo Eliassi. LÄS MER

 5. 5. Fysioterapeutstudenters förhållningssätt till samband mellan funktionsnedsättning och långvarig ryggsmärta

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Adam Stenman; Peter Magnusson; [2017]
  Nyckelord :HC-PAIRS; Physical Therapy; Persistent Spinal Pain; Therapeutic Alliance; Physical Therapy Program; HC-PAIRS; Fysioterapi; Långvarig Ländryggssmärta; Terapeutisk Allians; Fysioterapeutprogrammet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter med långvarig ländryggssmärta upplever ofta funktionsnedsättning, utan att där finns en tydlig koppling till vävnadsskada. Funktionsnedsättning kan delvis vara skapad av vården, av att patienter har fått kontraproduktiva råd av vårdgivare. LÄS MER