Sökning: "social konstruktion"

Visar resultat 1 - 5 av 563 uppsatser innehållade orden social konstruktion.

 1. 1. Dags att ta kvinnokroppen på blodigt allvar! : En studie om svenska varumärkens diskursiva konstruktion av kvinnors menstruation och självbild

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Julia Lundgren; Clara Nordqvist; [2022]
  Nyckelord :equality; feminism; gender; marketing; media; menstruation; representation; self-image.; feminism; genus; jämställdhet; marknadsföring; menstruation; media; porträttering; självbild; varumärkesidentitet.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to find out how the female body is portrayed by Swedish brands focused on intimate care products. The focus lies on the brands Libresse and Deodoc and their marketing material on Instagram. A goal-oriented selection was carried out, based on three criteria in order to collect as much relevant material as possible. LÄS MER

 2. 2. Dialekt i hjättat av Småland : En studie om dialektens sociala betydelse och dialektrealisation hos unga vuxna i Sävsjö och Rörvik

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Pontus Pålsson; [2022]
  Nyckelord :Dialekt; Sävsjö; Rörvik; småländska; folkdialektologi; språks sociala betydelse;

  Sammanfattning : I föreliggande studie undersöks dialektuppfattningar och dialektrealisation i Sävsjö och Rörvik i Småland. Undersökningens syfte är att från en folkdialektologisk utgångspunkt undersöka dialektrns sociala och geografiska betydelse hos unga vuxna på landsbygdsorter. LÄS MER

 3. 3. Kandidatens upplevelse av digitala avanceringar i rekryteringsprocessen

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Sanna Harborg; Selma Bjelkerud; [2022]
  Nyckelord :Candidate experience; Digital recruitment process; fairness; selection and assessment methods; Kandidatupplevelse; Digital rekryteringsprocess; Rättvisa; Urvalsmetoder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det svenska näringslivet präglas av digitalisering. Därtill har dagens företag anpassat sig efter omgivningen och bedriver sina processer mer digitalt. Inom området Human Resources är rekryteringsprocessen under digital konstruktion, med fördelar för företag i form av tid och kostnadseffektivitet. LÄS MER

 4. 4. Kontorsarbete efter Covid-19 : En kvalitativ studie gällande hur anställda och ledares erfarenheter av att arbeta hemifrån har varit under Covid-19 och hur det kan påverka kontorsarbetet efter pandemin.

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Shanaz Fakhereddin; Mary Morcos; Diana Saade; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; Corona; pandemi; ledarskap; organisationsförändringar; kontorslokaler; kontor; kontorsyta; trender; efterfrågan; hemarbete; framtida kontor;

  Sammanfattning : Sedan drygt två år tillbaka har Covid-19 pandemin förändrat många aspekter av våra liv. Även om det inte är klart vilka förändringar som kommer fortsätta gälla efter pandemin, är det med stor säkerhet att nya rutiner kommer att uppstå. LÄS MER

 5. 5. Hur beskrivs ansvar i samband med sexuella övergrepp?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Nelly Samuelsson; [2022]
  Nyckelord :Ansvar; sexuella övergrepp; diskurs; maktstrukturer; språk; patriarkat.; Social Sciences;

  Sammanfattning : I följande uppsats presenteras en undersökning som utreder Sydsvenskans rapportering av sexuella övergrepp under år 2017. Med utgångspunkt i en Norman Fairclough inspirerad kritisk diskursanalys utreder uppsatsen hur ansvar för sexuella övergrepp porträtteras i nyhetsartiklar. LÄS MER