Sökning: "social konstruktionism"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden social konstruktionism.

 1. 1. Social worker's experiences of working with women in sex work and their children : A qualitative study conducted in the organization Saheli Sangh

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Olivia Gran; Ida Jardstedt; Amenaghawon Ogbomo; [2019]
  Nyckelord :Women in sex work; children of sex workers; attachment; stigma; social constructionism; social worker s perspective of sex work; Kvinnor i sexarbete; barn till sexarbetare; anknytning; stigma; social konstruktionism; socialarbetares perspektiv av sexarbete;

  Sammanfattning : In India, the estimated number of people in sex work is high - figures show an appraisal of three million female sex workers. Most women who enter sex work tend to be very young and do so due to severe economic circumstances. LÄS MER

 2. 2. “Ensamkommande ‘barn’ behöver kläder och skor. Stora skor. Jättestora skor.” : En kritisk diskursanalys av hur begreppet “ensamkommande” konstruerades på Twitter under 2015.

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Tintin Andersen-Larsson; Peter Morath; [2019]
  Nyckelord :unaccompanied minors; social work; constructionism; discourse; critical discourse analysis; social media; Twitter.; ensamkommande; socialt arbete; konstruktionism; diskurs; kritisk diskursanalys; sociala medier; Twitter.;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to analyze - by the use of critical discourse analysis - how constructions of ensamkommande (unaccompanied minors) were expressed on Twitter in 2015. The purpose of this analysis has been to investigate what consequences these constructions might have for how people interpret and understand unaccompanied minors and what kind of impact that could have on the social work carried out for the target group. LÄS MER

 3. 3. Orsak till återfall i kriminalitet : Ur ett kvinnligt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Rickard Olsson; [2018]
  Nyckelord :stigmatisering; fängelse; kvinnor; offer; kriminalitet;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att belysa kvinnors situation efter frigivning. Vad är det som får kvinnor att återfalla i brott? Hur upplever kvinnor hinder och möjligheter efter avtjänat fängelsestraff? Suzanne Kordon och Anna Wetterqvists ”Gärningsmannen är en kvinna” och Ingrid Landers ”Den flygande maran”, är de studier och teorier kring kvinnor som hamnat snett i tillvaron som utgör basen för den teoretiska utgångspunkten jag har i min uppsats, social konstruktionism för att vara mer exakt. LÄS MER

 4. 4. Du är sjuk - men inte på riktigt. En studie om webbsidors konstruktion av emotionellt instabil personlighetsstörning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sara Bainbridge; Caroline I Svensson; [2018]
  Nyckelord :borderline personality disorder; diagnosis; gender; discourse analysis; constructionism; emotionellt instabil personlighetsstörning; borderline; psykisk ohälsa; konstruktionism; diskursanalys; kön; genus; Social Sciences; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : The objective of this study was to through means of discourse analyse examine how borderline personality disorder (BPD) and those diagnosed with it were constructed on nine websites offering information about the diagnosis. Findings suggested that the concept of BPD was difficult to grasp, both for those who receive the diagnosis and for those around them. LÄS MER

 5. 5. Nätmobbning:   En studie om ansvar, utveckling och könsskillnader

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :John Tallvid; Emil Lampret; [2018]
  Nyckelord :Nätmobbning; Högstadiekuratorer; Kvalitativ; Högstadieelever; Könsskillnader; The online disinhibition effect och Social konstruktionism.;

  Sammanfattning : Studien handlar om högstadiekurators subjektiva uppfattning när det kommer till ansvarsfördelning, utvecklingen av nätmobbning samt eventuella könsskillnader kopplat till nätmobbning. Studien har en ansats i tematisk analys och den utgjordes av temana utveckling, ansvar och könskillnader. LÄS MER