Sökning: "social kooperativ"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden social kooperativ.

 1. 1. Från exkludering till inkludering : En kvalitativ studie om hur ett social kooperativ arbetar för att bryta social isolering och öka arbetsmöjligheter för individer med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Julia Aldén; Caroline Eckerdal; [2019]
  Nyckelord :social isolering; psykisk ohälsa; stigmatisering; arbetsmöjligheter; empowerment; social kooperativ;

  Sammanfattning : Denna studie har till syfte att undersöka hur ett social kooperativ arbetar för att hjälpa individer med psykisk ohälsa som befinner sig i social isolering att öka sina arbetsmöjligheter. Fyra kvalitativa intervjuer har genomförts med socialarbetare inom ett social kooperativ inom den privata sektorn i en kommun i Norrland. LÄS MER

 2. 2. Collaboration in a cooperative context : a case study of producer organizations and local associations

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Marcus Lindkvist; Max Viktorsson; [2018]
  Nyckelord :producer organization; local associations; side selling; joint negotiation; pre cooperative; trust; loyalty; cooperative;

  Sammanfattning : Collaboration in different forms has been a commonly used activity by farmers for a long time. These collaborations can take many different shapes and forms, from being simpler farmer clubs to multi-national cooperatives. However, most of them fill the function of being an intermediary between producer and market. LÄS MER

 3. 3. SUM-elevers delaktighet i kooperativa arbetsformer : En studie av SUM-elevers delaktighet i resonerande gruppsamtal i matematik inom klassens ram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Marie Ögren; [2018]
  Nyckelord :Kooperativt lärande; delaktighet; inkludering; kommunikation; resonemang; SUM-elever; gruppteorier; positivt ömsesidigt beroende;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie undersöker möjliga samband mellan strukturerat lärande i kooperativa arbetsformer och SUM-elevers delaktighet. För att SUM-eleverna ska vara reellt inkluderande krävs en upplevelse av delaktighet i alla tre aspekter, fysisk, social och didaktisk. LÄS MER

 4. 4. COOPERATIVE EMOTIONAL INTERACTION IN VIRTUAL COMPETITIVE GROUP ACTIVITY

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Josefine Olsson; Riikka Vahlroos; [2018]
  Nyckelord :emotion; emotion regulation; esports; team; Counter-Strike; TIES; EASI; emotioner; emotionell reglering; esport; team; Counter-Strike; TIES; EASI;

  Sammanfattning : This study examines emotional interaction within virtual competitive group activity. The participants are 5 Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) players who belong to the same team. The study is an observational study in a naturalistic setting that utilizes an inductive- deductive approach. LÄS MER

 5. 5. Protestantism, kapitalism och utveckling i Peru. Athualpa Jerusalen – en fallstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Max Sundqvist; [2017]
  Nyckelord :Rural development; Capitalism; Max Weber; Peru; Protestant ethic; Religion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här fallstudien syftar till att analysera och förklara varför ett visst samhälle i Anderna i norra Peru som arbetar och fungerar under kooperativ som social ordning har varit relativt sett framgångsrik när det gäller att skapa arbetstillfällen och en till synes mer utvecklad organisation. Atahualpa-Jerusalen bildades som ett kooperativ I kölvattnet av jordreformen från 1969 i Peru. LÄS MER