Sökning: "social mötesplats"

Visar resultat 1 - 5 av 231 uppsatser innehållade orden social mötesplats.

 1. 1. Tensta City Hall

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Hanna Bergström; [2021]
  Nyckelord :Tensta; betong; stadshus; kommunhus; publikt; kontor; mötesplats; medborgare;

  Sammanfattning : A city hall is a building for the inhabitants, a building where the administration of inhabitants is being held but also where the people are encouraged to take part in public space and give it their form. The city hall is a room for social interactions and architecture’s interaction with local democracy. LÄS MER

 2. 2. Verktyg för utveckling av publika vattennära mötesplatser i städer : en undersökning, tillämpning och utvärdering

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Frida Harrysson; Amanda Jarhage; [2021]
  Nyckelord :blåa mötesplatser; social mötesplats; vattnets potential; vattnets kvaliteter; verktyg; checklista;

  Sammanfattning : Runt om i världen expanderas och förtätas städer i takt med att befolkningen ökar. En stad som förtätas med bebyggelsestruktur går följaktligen miste om ytor och mellanrum som är värdefulla ur många perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Telework and its Effect on Office Real Estate : A Study on Telework, its Future, and How Telework can Affect the Market for Office Space

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Serhat Uzun; [2021]
  Nyckelord :Telework; Teleworking; Telecommute; Telecommuting; Office Real Estate; Office Space Market; Distansarbete; Arbete Hemifrån; Kontorsfastigheter; Kontorsmarknaden;

  Sammanfattning : The combination of growth in gross domestic product, population, and employment in an area usually implies a growth in demand for workplace properties, somewhere employees can carry out work. This, in combination with a deindustrialization process where more and more people shift to jobs within the service sector has historically fuelled the demand for office space in most across the western world, not least in Sweden. LÄS MER

 4. 4. En offentlig mötesplats – en jämlik mötesplats? : En kvalitativ studie om den fysiska planeringen av jämlika mötesplatser i Linköpings kommun

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring; Linköpings universitet/Institutionen för tema

  Författare :Sofia Jonsson; Anastasiya Savchenko; [2021]
  Nyckelord :spatial planning; social sustainability; equal public spaces; fysisk planering; social hållbarhet; jämlika mötesplatser;

  Sammanfattning : Despite the value of public spaces for creating greater social cohesiveness, they risk not being prioritized in urban planning. This thesis aims to investigate the role of public spaces for a social sustainable urban development, focusing on equality in Linköping. LÄS MER

 5. 5. Porträtt av det Sociala Museet: Hur Malmö Konstmuseum kan bli en generator för stadens utveckling

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Ludvig Wallmon; [2021]
  Nyckelord :Malmö Konstmuseum; Amiralsstaden; Rosengård; the social museum; city development; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Hur kan ett nytt konstmuseum i Amiralsstaden bli en generator för stadens framtida utveckling? Mitt intresse att angripa denna fråga har uppstått i ett debattklimat där inblandade aktörer argumenterar för sina respektive ståndpunkter i lokaliseringsfrågan, men där avsaknad av konkreta visioner gjort att diskussionen nått en återvändsgränd. Med detta examensarbete vill jag med hjälp de verktyg och arbetsprocesser jag utvecklat under min utbildning tillföra ett konkret och nyanserat inlägg i debatten om Malmö konstmuseums framtid. LÄS MER