Sökning: "social marginalisering"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden social marginalisering.

 1. 1. SOCIAL DELAKTIGHET I SKOLAN FÖR BARN OCH UNGDOMAR MED ATTENTION-DEFICIT/HYPERACTIVITY DISORDER

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Anna Jenelius; Emma Holmström; [2021-06-07]
  Nyckelord :ADHD; social participation; social activities; school; Occupational therapy;

  Sammanfattning : Bakgrund Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) är en relativt vanlig diagnos, cirka fem procent av alla barn i Sverige har ADHD. Problem som kan förekomma vid diagnosen, kategoriseras till tre huvudområden: uppmärksamhetsstörning, överaktivitet och impulsivitet som kan skapa hinder i vardagen och i relationer med andra. LÄS MER

 2. 2. En mamma som alla andra. En kvalitativ studie om lesbiska icke bärande mödrars erfarenheter av att bli mamma

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Casandra Rosqvist Johansson; Jessika Pedersen; [2021-03-30]
  Nyckelord :lesbiskt föräldraskap; icke bärande modern; heteronorm; moderskapsnorm; kärnfamiljsideal; föräldrablivande; moderskapsidentitet; HBTQ;

  Sammanfattning : Föräldrablivande och föräldraskap är frågor som rönt uppmärksamhet inom en rad olika forskningsdiscipliner. Majoriteten av den forskning som bedrivits i frågorna tar avstamp i den heterosexuella kärnfamiljens erfarenheter. LÄS MER

 3. 3. Kvinnor – investera mera! : En kvantitativ studie om hur aktier och privatekonomi utspelar sig på Facebook

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Evelina Berglund; Isabelle Brandt; [2021]
  Nyckelord :Separatism; online communities; facebookgrupper; aktier; privatekonomi; feminism; social marginalisering; praxisgemenskap;

  Sammanfattning : Problemformulering och Syfte: Ämnet som huvudsakligen har undersökts i studien är kommunikation i online communities, digitala grupper på internet. Problemet som vi stött på och avgränsade oss till under detta ämne var sexism inom digital kommunikation. LÄS MER

 4. 4. Social hållbarhet i planeringsprocessen : En undersökning om synsätt och utrymme

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Manda Bensköld; [2021]
  Nyckelord :Social hållbarhet; planeringsprocess; marginalisering; synsätt; makt;

  Sammanfattning : Denna studie är gjord som ett examensarbete inom Masterprogrammet i strategisk fysisk planering på Blekinge Tekniska Högskola under våren 2021. Hållbarhet diskuteras såväl globalt som lokalt och frågor om hållbar utveckling har fått allt mer uppmärksamhet senaste åren. LÄS MER

 5. 5. Nyhetsrapporteringen om utsatta EU-medborgare i Sverige saknar ett människorättsperspektiv - En analys av skildringen av utsatta EU-medborgare i den redaktionella nyhetsrapporteringen i Sverige under 2019 och 2020

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Jacqueline Axén Linderl; [2021]
  Nyckelord :vulnerable EU-citizens; the Roma minority; human rights; antiziganism anti-gypsyism ; mass media; discrimination; begging.; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Utsatta EU-medborgare som befinner sig i Sverige får sina grundläggande mänskliga rättigheter kränkta. På grund av fattigdom, diskriminering och marginalisering har utsatta EU-medborgare, de flesta romer, kommit till Sverige för att söka försörjning. LÄS MER