Sökning: "social media geografi"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden social media geografi.

 1. 1. Ett gränsland mellan privatliv, politik och att framstå som äkta : En kvalitativ studie i hur ungdomar upplever svenska partiledare på Instagram

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Frida Burell; Charlotte Ekberg; [2019]
  Nyckelord :Instagram; party leaders; self-presentation; personal branding; authenticity; Instagram; partiledare; självpresentation; personligt varumärke; autenticitet;

  Sammanfattning : På Instagram postar idag svenska partiledare bilder som är av vardaglig karaktär och föreställer situationer och miljöer man vanligtvis inte brukar se en partiledare i. Vi ser dem spela pingis inför publik, vi ser dem ta promenader i skogen med familjen och vi ser dem iklädda supporterkläder på en landskamp. LÄS MER

 2. 2. Är det här Amerika? : En kvalitativ studie om musikvideon “This is America” och dess plats i den samhälleliga kontexten.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Philip Alfredsson; Wictor Palmgren; [2019]
  Nyckelord :Polysemy; transmedial storytelling; Childish Gambino; hip hop; music videos; polysemi; transmedialt berättande; Childish Gambino; hip hop; musikvideo;

  Sammanfattning : Att musik väcker känslor är nog något som vi alla kan komma överens om. Musiken kan få oss att skratta, gråta, dansa, ja, alla känslouttryck kan skapas genom den. Och kanske är den ultimata låten den som får oss att känna allting på en och samma gång, och får oss att vilja lyssna på den om och om igen. LÄS MER

 3. 3. Social hållbarhet och medborgares deltagande och inflytande i sin boendemiljö - En fallstudie av projektet Bo100 i Malmö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Kajsa Dysting; [2019]
  Nyckelord :citizen; participation; influence; social sustainability; Bo100; Social Sciences;

  Sammanfattning : Housing segregation is one of the main social problems in Malmö. In order to achieve a socially sustainable environment, the citizens have to feel like they are a part of the development of their environments. LÄS MER

 4. 4. The need for social acceptance : Creating a legitimate planning process of a Moomin theme park

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Johanna Knutsson; [2019]
  Nyckelord :legitimacy; participation; media; spatial planning; Sweden;

  Sammanfattning : The research in this paper examined the legitimacy of land-use planning when there are polarizing views of how a specific project should develop. The focused was on the case study of Skutberget in the municipality of Karlstad, Sweden, were two separate planning processes are ongoing. LÄS MER

 5. 5. Min vän Kånken : En kvalitativ studie om identitetsskapnde genom exponering av varumärken på Instagram

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Lovisa Lundström; Jazmin Gyllenborg; [2019]
  Nyckelord :Identitetsskapande uttryck; varumärken; konsumtion; Instagram; Fjällräven Kånken;

  Sammanfattning : Today, individuals is faced with many choices about how they want to live their lives and which way they should go. Their own identity and self-expression have become important in the modern society. Individuals are offered many different methods for creating and expressing themselves and one of them is consumption of brands. LÄS MER