Sökning: "social media in job"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade orden social media in job.

 1. 1. Analysing the Internal Communication in Organisation in the Context of Hybrid Model Working from Perspectives of Leaders and Followers

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Roope Haapanen; [2023-08-29]
  Nyckelord :Hybrid model working; Internal communication; Formal communication; Informal communication Leaders; Followers;

  Sammanfattning : The COVID-19 pandemic kept the world closed for a long time, and its effects affected everyone. Even large organisations could not escape these changes, but it was mandatory for them to come up with new ways, how the working conditions that prevail in offices can be transferred to people`s homes, so that remote working would be possible. LÄS MER

 2. 2. SOCIAL MEDIA AND ARAB IMMIGRANTS LEARNING THE SWEDISH LANGUAGE

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Majeda Shehada; [2023-03-20]
  Nyckelord :Mobile learning; Social media; Swedish language; ; Arab immigrants; ; Communities of practice COP ;

  Sammanfattning : Purpose: The study aims to investigate the role of social media platforms in learning Swedish language for Arab immigrants and to identify the most effective platform for that purpose. Theory: Communities of Practice (Lave & Wenger, 1991). Method: Mixed methods: online questionnaire, and semi-structured interview. LÄS MER

 3. 3. The managerial journey toward inclusivity : A qualitative study of developmental opportunities in the labor market for people with disabilities

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Cornelia Andersson; Simon Olofsson; [2023]
  Nyckelord :Disability; Diversity; Management; Assumptions; Fairness; Inclusivity;

  Sammanfattning : Diversity and inclusivity in the business world has gained larger focus from media and customers over the past 60 years, however a large focus has been aimed at gender, ethnicity and race whilst other types of diversity have not been as researched. The inclusivity of people with disabilities in the regular labor market has been neglected to a large extent. LÄS MER

 4. 4. Motivation vid arbete på distans : En studie om motivationsfaktorer vid distansarbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Tobias Dahlin; Dmitry Koshchiy; [2023]
  Nyckelord :Remote-work; Motivational factors; Recognition; Performance; Personal development; Task; Distansarbete; Motivationsfaktorer; Bekräftelse; Prestation; Personlig utveckling; Arbetsuppgifter;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva och förklara betydelsen och korrelationen mellan olika motivationsfaktorer vid distansarbete. En enkät utformad i Microsoft Forms användes för att mäta fyra motivationsfaktorer “bekräftelse”, “prestation”, “personlig utveckling” och“ arbetsuppgift” baserade på Hertzbergs motivationsteori. LÄS MER

 5. 5. ”Jag älskar mitt jobb, men…” : En kvalitativ studie om svenska sjuksköterskors psykosociala arbetsmiljö ur ett kall-perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Filippa Bergström; Emelie Fröberg; [2023]
  Nyckelord :Nurses; workload; nursing shortage; psychosocial work environment; vocational professions; demands; control; social support; Swedish healthcare; Sjuksköterskor; arbetsbelastning; sjuksköterskebrist; psykosocial arbetsmiljö; kall-yrke; krav; kontroll; socialt stöd; svensk sjukvård;

  Sammanfattning : Personalbristen av sjuksköterskor i Sverige har blivit uppmärksammad i media och är en kritisk fråga som har stor påverkan på sjukvården. Trots detta ses yrket som ett kall då omvårdnad av människor är betydelsefullt för sjuksköterskor och är den främsta drivkraften till varför människor väljer detta yrke. LÄS MER