Sökning: "social network"

Visar resultat 1 - 5 av 1855 uppsatser innehållade orden social network.

 1. 1. The influence of social sustainability criteria on the process of selecting international suppliers - A multiple case study on the Swedish fashion industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Johanna Hansson; Océane Klink; [2020-06-29]
  Nyckelord :Supplier selection process; Social sustainability; Sustainable supply chain management; International suppliers; Swedish fashion industry;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 2. 2. Kvinnors konversationer på Facebook om förlossningsförberedelser.

  Magister-uppsats,

  Författare :Therese Edberg; Susanne Karlsson; [2020-01-30]
  Nyckelord :förlossningsförberedelser; information; stöd; graviditet; internet;

  Sammanfattning : Background: Throughout pregnancy, women need support from both midwives and otherpeople around them. In Sweden, the pregnant woman is supported by the maternal health carewhere checks and preparations are made prior to childbirth, according to a predeterminedprogram. LÄS MER

 3. 3. Klipp dig och skaffa dig ett socialt kontaktnätverk

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Maja Janson; Ellen Lefebvre; [2020]
  Nyckelord :arbetsmarknad; rekryteringsprocess; filmarbetare; digital plattform; sociala kontaktnätverk; effektivisering; filmbranschen; tv-branschen; projektarbete; användarbehov;

  Sammanfattning : Studien undersöker rekryteringsprocessen inom film- och tv-branschen samt digitala plattformar. Syftet är att skapa förståelse för vilka behov yrkesverksamma filmarbetare har vid användning av en ny digital plattform för att effektivisera rekryteringsprocessen. LÄS MER

 4. 4. Hybrid patches of commoning - Unpacking influences of the hydrosocial cycle on commoning in a downstream desert reclamation area : case study in Youssef El Seddik, Egypt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Utveckling och internationellt samarbete; Södertörns högskola/Utveckling och internationellt samarbete

  Författare :Benjamin Hellström; Leila Sultan; [2020]
  Nyckelord :water management; Egypt; hydrosocial network; commoning; irrigation; agriculture; commons; environment; desert reclamation; small-scale farming; water resources; livelihoods; Middle East; North Africa; MENA; participatory approach; workshop;

  Sammanfattning : Water stress is increasing globally, especially affecting arid regions of the world such as Egypt. Due to challenges related to intensifying effects of climate change and a rapidly growing population, the levels of and access to water is a continuous area of concern for the country – making it important to analyze how these water issues are managed. LÄS MER

 5. 5. Personers upplevelser av livet efter en stroke : En beskrivande littraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Amani Ghanem; Kawisara Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :Experience; Life after Stroke; Stroke; Livet efter stroke; Stroke; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke är en av de största folksjukdomar. År 2018 drabbades cirka 25 500 individer och närmare 6 200 avled av sjukdomen i Sverige. Kvarstående symtom som förekommer vid stroke, beroende på vilken sidan av hjärnhalvan som blir drabbat inverkar på patienten fysiskt  och psykiskt, vilken i sin tur påverkas patienten socialt. LÄS MER