Sökning: "social och kulturell medvetenhet"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden social och kulturell medvetenhet.

 1. 1. Using Literature as a Teaching Medium in English Classes in Sweden  

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lamar Aziz; [2021]
  Nyckelord :teaching fiction; language development; critical thinking; social and cultural awareness; English curriculum for secondary school.; Att undervisa skönlitteratur; språkutveckling; kritiskt tänkande; social och kulturell medvetenhet;

  Sammanfattning : There is a great tendency in using literature as a medium of language teaching because literature plays an essential role in developing the students’ language skills. It also helps them in acquiring cultural experiences and to attain a better understanding of the literary texts. LÄS MER

 2. 2. Migranters erfarenheter av vården. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Maria Hansson; Hamida Shabdulloeva; [2021]
  Nyckelord :culture; experiences; migrants; migration; nursing; qualitative studies; erfarenheter; kultur; kvalitativa studier; migranter; migration; omvårdnad;

  Sammanfattning : ABSTRAKT Hansson, M & Shabdulloeva, H. Migranters erfarenheter av hälso-och sjukvården utifrån olika kulturell bakgrund. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 3. 3. Garderobstaktik som visuell retorik : En kvalitativ studie av tre Youtube-influencers argumentation för en hållbar personlig still

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Carina Söderström; [2021]
  Nyckelord :visual rhetoric; sustainability; fashion; style; visual culture; visuell retorik; youtube; influencer; hållbarhet; mode; stil; visuell kultur; filmanalys;

  Sammanfattning : Under det senaste årtiondet har sociala medier använts av mode-influencers till att sprida sina budskap om personlig stil. Med de senaste årens klimatintresse har början till ett skifte skett från att uppmuntra till konsumtion till att i stället skapa medvetenhet om textilindustrins negativa påverkan på miljön. LÄS MER

 4. 4. ”Språk och mat är ju säkra kort” En studie om pedagogers tolkning av ett läroplansmål om barns kulturella identitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Marie Forsberg; Rebecka Nilsson; [2019]
  Nyckelord :förskola; identitet; interkulturellt förhållningssätt; kultur; kulturell identitet; mångkultur; språk;

  Sammanfattning : AbstractSverige har i samband med globaliseringen blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle, där många kulturer, religioner, värderingar och synsätt möts. Detta innebär att den svenska förskolan idag möter barn från olika kulturer och språkliga bakgrunder. LÄS MER

 5. 5. Förskolan i den rasifierade staden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Lars Schöpf; [2017-12-07]
  Nyckelord :Förskola; mångfald; ”vithet”; ras ; Klass; högresursområde;

  Sammanfattning : I förskolan läroplan Lpfö 98 (2016) beskrivs riktlinjerna för arbetet med mångfald;I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa. Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. LÄS MER