Sökning: "social och organisatorisk arbetsmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade orden social och organisatorisk arbetsmiljö.

 1. 1. ARBETSMILJÖ VID UNDANTAGSTILLSTÅND - En kvalitativ studie om socialt stöd, gränshantering och ansvar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Ebba Persson; [2021-07-02]
  Nyckelord :arbetsmiljö; distansarbete; social och organisatorisk arbetsmiljö; ergonomi; socialt stöd; ; gränshanteringsstrategier; ansvar;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur arbetsmiljön påverkats under Covid-19-pandemin då många har tvingats arbeta på distans. Syftet är att lyfta subjektiva berättelser och utvärdera vilka faktorer som påverkar de olika aspekterna av arbetsmiljön. LÄS MER

 2. 2. ATT PRATA MED EN SKÄRM : En kvalitativ studie om upplevelsen av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön vid distansarbete inom en skolorganisation

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Louise Åkesson; Hanna Levander; [2021]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; Organisatorisk arbetsmiljö; Social arbetsmiljö; Distansarbete; Covid-19;

  Sammanfattning : Vi lever i en pågående pandemi som har påverkat människor över hela världen. I Sverige har det tillkommit både restriktioner och rekommendationer för att minska smittspridningen. Folkhälsomyndigheten rekommenderar de som har möjlighet att arbeta hemifrån, även kallat distansarbete. LÄS MER

 3. 3. "Man måste hjälpas åt att sätta gränser för annars kommer det inte gå bra i slutändan" : En kvalitativ studie om social och organisatorisk arbetsmiljö utifrån ett arbetsgivar- och arbetstagarperspektiv i en kommun

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Felicia Forsberg; [2021]
  Nyckelord :Social arbetsmiljö; Organisatorisk arbetsmiljö; Arbetsbelastning; Förläggning av arbetstid; Kränkande särbehandling;

  Sammanfattning : Sambandet mellan social och organisatorisk arbetsmiljö och den anställdes hälsa är väl etablerat, varav på senare tid har det betonats allt mer att en bristande social och organisatorisk arbetsmiljö är den viktigaste riskfaktorn till ökad psykisk ohälsa och sjukfrånvaro i arbetslivet. Denna studie syftade till att undersöka social och organisatorisk arbetsmiljö i en kommun, huvudsakligen med utgångspunkt i chefers upplevelser ur både ett arbetsgivar- och arbetstagarperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Organisatorisk och social arbetsmiljö : En kvantitativ studie om arbetsmiljöns effekt på arbetstillfredsställelse samt skillnader mellan arbetare och tjänstemän

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Lena Andersson; Camilla Andersson; [2021]
  Nyckelord :arbetsmiljö; krav; kontroll; socialt stöd; arbetstillfredsställelse; arbetare; tjänstemän;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att analysera hur den sociala och organisatoriska arbetsmiljön upplevs av de anställda på ett värmländskt järnverk och hur arbetsmiljön påverkar arbetstillfredsställelsen. Vi vill också undersöka om det är några skillnader mellan tjänstemän och kollektivanställda när det kommer till den upplevda arbetsmiljön. LÄS MER

 5. 5. Uppdrag Mellanchef : En kvalitativ studie om mellanchefers organisatoriska- och sociala arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jan Lundvall; Simon Andersson; [2021]
  Nyckelord :Organisatorisk- och social arbetsmiljö; Mellanchefer; Offentlig sektor; JD-R Krav-resursmodellen; Känsloregler; Rollförväntningar; Tillgänglighet; Socialt stöd; Vård- och omsorg;

  Sammanfattning : Undersökningens ändamål är att öka kunskapen om mellanchefens organisatoriska- och sociala arbetsmiljö. Mer specifikt är syftet att skapa en förståelse utifrån mellanchefers subjektiva upplevelser om de krav, utmaningar och förväntningar som hen ställs inför i arbetet samt vilka resurser de anser sig ha till förfogande för att hantera sin arbetssituation. LÄS MER