Sökning: "social pedagogisk verksamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden social pedagogisk verksamhet.

 1. 1. Specialpedagogers beskrivningar av främjande och förebyggande arbete med lärmiljö : En studie från förskola till och med grundskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Madelen Handell; Katarina Vitez; [2021]
  Nyckelord :främjande; förebyggande; lärmiljö; tillgänglighetsmodellen; tillgänglig lärmiljö; förutsättningar för lärande; social miljö; pedagogisk miljö; fysisk miljö;

  Sammanfattning : Detta är en uppsats inom specialpedagogiska programmet vid Örebro universitet. Den är riktad till skolledare, specialpedagoger och pedagoger som är intresserade av främjande och förebyggande arbete med fokus på lärmiljö i förskola och grundskola. LÄS MER

 2. 2. Nära möten på distans : Tillitsfulla möten i digitala kurser i folkbildningen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Katharina Persson; [2021]
  Nyckelord :popular education; distance courses; trust; social presence; teaching presence; folkbildning; distanskurser; tillitsfulla möten; pedagogisk närvaro; social närvaro; studieförbund.;

  Sammanfattning : Flera studier visar att det tillitsfulla mötet är viktigt inom folkbildningen, men hur skapas det i det digitala rummet? Studien syftar till att bidra med kunskap om strategier och pedagogiska praktiker som stärker det tillitsfulla mötet och skapar en lärmiljö där deltagarna kan vara öppna, dela sina erfarenheter och lära av varandra i nätbaserade kurser. Undersökningen har inspirerats av en designbaserad forskningsmetod. LÄS MER

 3. 3. E-lärandet på arbetsplatsen : En kvalitativ fallstudie om e-lärandets effekter på verksamheten

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Ikram Warsame; Rana Alkhos; [2020]
  Nyckelord :e-learning; competence development; efficiency; flexibility; learning models.; e-lärande; kompetensutveckling; effektivitet; flexibilitet; lärande modeller;

  Sammanfattning : Problem: Today's knowledge society needs companies, personnel and employees to constantly work with both competence and knowledge development. E-learning is a learning method that can be used in businesses in order to develop and change the work process. LÄS MER

 4. 4. Etiska perspektiv i läroböcker – en kvalitativ innehållsanalys av läroböcker i samhällskunskap och religionskunskap

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Helena Makkonen Schöndell; [2019-10-08]
  Nyckelord :Etik; moral; läroböcker; pliktetik; omsorgsetik; rättvisa; omsorg;

  Sammanfattning : Vad innebär det att leva i ett samhälle som är socialt hållbart? Dess invånare kan förvänta sigatt leva ett gott liv med god hälsa. Detta samhälle är präglat av jämställdhet, jämlikhet, högtolerans och att människors lika värde spelar stor roll. LÄS MER

 5. 5. “Fake it til you make it”. Anestesisjuksköterskans uppfattning av simulering som metod för ökad kompetensutveckling

  Magister-uppsats,

  Författare :Monika Niesel; Maria Almsenius; [2019-06-20]
  Nyckelord :Simulering; anestesi; sjuksköterska; kompetens; utbildning; High Fidelity Simulation; Anestesisjuksköterska; Kunskap; Kompetensutveckling; Handlingsberedskap;

  Sammanfattning : Background: Simulation as a training/education method is used within multipleindustries/organisations in order to safely train/practice on different possible scenarios. Thistype of education method is commonly used to prepare staff and to increase the vigilance andawareness in the event of an unexpected and critical event during clinical work. LÄS MER